Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zażalenie w postępowaniu administracyjnym

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 03.10.2014

Zażalenie to w szczególności środek odwoławczy służący do wzruszania postanowień wydawanych przez organy administracyjne, czyli orzeczeń nierozstrzygających sprawy administracyjnej co do istoty. Instytucja zażalenia znajduje zastosowanie również w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz postępowaniach karnym i cywilnym, jednak w niniejszym artykule skupimy się na zażaleniach na postanowienia wydawane w toku postępowania administracyjnego.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Zgodnie z art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego1 – na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks tak stanowi. Ten środek odwoławczy nie przysługuje więc od każdego postanowienia wydanego przez jakikolwiek organ administracyjny, a tylko od postanowień w sprawach wskazanych w Kodeksie postępowania administracyjnego lub ustawach szczególnych (postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji). W szczególności zażalenie przysługuje na postanowienia:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 1. o zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia ugody zawartej przed organem administracyjnym;
 2. w sprawie sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek;
 3. o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności;
 4. w sprawie zajęcia stanowiska przez organ, od którego inny organ uzależnia wydanie decyzji;
 5. w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania;
 6. o ukaraniu grzywną za niewłaściwe zachowanie się w czasie rozprawy administracyjnej;
 7. o odmowie zwolnienia od kary grzywny za brak osobistego stawienia się na wezwanie organu;
 8. o odmowie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów;
 9. o zwrocie wniesionego podania;
 10. o odmowie wszczęcia postępowania;
 11. o odmowie przywrócenia terminu;
 12. o odmowie wszczęcia postępowania z urzędu w związku z żądaniem organizacji społecznej;
 13. o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu organizacji społecznej;
 14. w sprawie kosztów postępowania;
 15. o odmowie wydania zaświadczenia;
 16. o wstrzymaniu wykonania decyzji;
 17. o odmowie wznowienia postępowania.

 

Zażalenia na postanowienia wydawane przez organy administracyjne mogą być wnoszone w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie. Właściwy do rozpatrzenia zażalenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, lecz wnosi się je za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. W przypadku postanowień wydanych przez organy, dla których nie ustanowiono organów wyższego stopnia, prawo do zażalenia nie przysługuje, jednak strona niezadowolona z postanowienia może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ administracji publicznej, który wydał postanowienie, może wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

 

Szczególnym rodzajem zażalenia przewidzianego w postępowaniu administracyjnym jest zażalenie na niezałatwienie przez organ administracji sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania. Zażalenie takie wnosi się do organu wyższego stopnia (jeżeli nie ma takiego organu, zamiast zażalenia można wnieść do organu, który załatwia sprawę przewlekle, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa).

 

 

 

 

____________________________

1 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 03.10.2014

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • V minus dziesięć =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

»Podobne materiały

Zażalenie na klauzulę wykonalności

W artykule omówione zostały okoliczności prawne, które towarzyszą składaniu przez wierzyciela albo dłużnika zażalenia na klauzulę wykonalności oraz procedury złożenia takiego zażalenia.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »