Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawyżony rachunek za wodę - wliczono osoby, które nie mieszkają

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 12.08.2019

W domu jest zameldowanych 9 osób, jednak troje przebywa od kilku lat za granicą, a jedna osoba studiuje i stale przebywa w Warszawie, a więc także nie mieszka. ZGK ostatnią ratę za wodę podniósł z 260 zł na 960, twierdząc, że wprowadza korektę na liczbę zameldowanych osób. Czy miał do tego prawo, skoro jest to ostatnia rata? Dodam, że nie posiadamy wodomierza. Czy jest obowiązek instalacji? Do tej pory płaciliśmy ryczałtowo. Jak mam skorygować liczbę osób, które faktycznie mieszkają, czyli nie 9 tylko 5, aby zmniejszyć opłatę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawyżony rachunek za wodę - wliczono osoby, które nie mieszkają

Fot. Fotolia

Są różne sposoby rozliczania zużycia wody. Coraz powszechniejsze staje się używanie liczników. Wprawdzie nadal korzysta się z ryczałtowego rozliczania kosztów, ale – jak pokazuje także przedstawiony opis sytuacji – często wiążą się z nim problemy lub nieporozumienia. Wprawdzie problemy zdarzają się także z funkcjonowaniem liczników (np. z ich awariami), ale na ogół – zwłaszcza przy typowym nadzorze nad ich działaniem – są to problemy łatwiejsze do uniknięcia lub rozwiązania niż w przypadku rozliczeń ryczałtowych. Niemalże powszechnie wiadomo, że zdarzają się ubytki różnych mediów, np. wody (chociażby z powodu nieszczelności instalacji) lub energii elektrycznej. Dostawcy „mediów” oraz przedsiębiorstwa przesyłowe często starają się rekompensować straty (np. podwyższaniem opłat) lub ustanawiać taryfy ułatwiające obciążać wysokimi kosztami odbiorców. Bez znajomości taryf(y) odnośnego dostawcy (skrótowo przez Pana wskazanego) nie sposób stwierdzić, czy skierowane do Pana żądania znajdują odzwierciedlenie w taryfie, czy też są związane z czymś innym – np. z treścią umowy (dotyczącej dostarczania wody) lub z czyjąś „próbą ratowania sytuacji”.

 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w swym artykule 6 ustęp 6a stanowi: „Właściciel lub zarządca przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany do poinformowania osób korzystających z lokali o zasadach rozliczeń, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie”. Ten przepis prawny wskazuje na duże znaczenie umowy – proponuję ją uważnie przeanalizować. We wcześniejszym ustępie (to jest szóstym) artykułu 6 ustawodawca zaakcentował potrzebę zainstalowania wodomierzy – wpierw dotyczy to opomiarowania poboru wody w lokalach, ale w dalszych punktach jest mowa o różnicach wskazań między wodomierzem głównym a wodomierzami przy poszczególnych punktach czerpalnych; to także przemawia za instalowaniem wodomierzy.

 

Dostawca wody prawdopodobnie stara się uzyskać dla siebie możliwie dużą korzyść ekonomiczną. Z tym wiązać może się dążenie do powiązania stawek ryczałtowych z liczbą osób zameldowanych „pod danym adresem”. Być może wystarczyłoby (w porozumieniu z dostawcą) wskazać liczbę osób zamieszkujących w danym domu – podobnie jak tego dokonuje się w tak zwanych deklaracjach śmieciowych (dotyczących opłat za odbiór odpadów przez gminy, a w praktyce przez określone podmioty, którym gminy odpłatnie powierzają wykonywanie takich zadań). Gdyby taka próba okazała się bezskuteczna, to w grę wchodzić może dążenie do wymeldowania osób, które przestały zamieszkiwać „pod danym adresem”.

 

Według art. 24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności – obowiązek meldunkowy polega, między innymi, na wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego oraz na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Z Pańskiej perspektywy ważne będzie zwłaszcza doprowadzenie do wymeldowania osób, które przestały mieszkać „pod danym adresem”. Decyzje administracyjne w „sprawach meldunkowych” (w tym decyzje o wymeldowaniu człowieka) wydawane są przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast; do tych organów kieruje się wnioski (np. o wymeldowanie) – w praktyce zajmują się takimi sprawami urzędnicy gminni lub miejscy. Wymeldowanie będzie łatwiejsze, jeżeli zawnioskują o to poszczególne osoby, które przestały mieszkać w tymże domu. Oczywiście wolno złożyć o wymeldowanie kogoś (kto przestał mieszkać) także wbrew jego woli – kluczowe znaczenie ma to, czy ktoś rzeczywiście mieszka (albo nie mieszka) „pod danym adresem”, a nie to, czy chce być wymeldowany. Jeśli jest spór, to postępowanie administracyjne może trwać dłużej, ale decydujące znaczenie powinny mieć względy merytoryczne (zamieszkiwanie albo niezamieszkiwanie „pod danym adresem”).

 

Proszę pamiętać o tym, że pisma w ważnych sprawach należy składać (np. w sekretariacie) za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listami poleconymi (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

 

Być może skuteczne (w zakresie wysokości opłat za wodę) okaże się (choć tymczasowo) już przedstawienie dostawcy kopii wniosku o wymeldowanie określonych osób.

 

Proszę unikać (nadal silnych w społeczeństwie polskim) mitów na temat zameldowania. Tak zwany meldunek – choć ważny (niekiedy nawet bardzo) – nie jest tytułem prawnym do nieruchomości lub do lokalu. Przez wymeldowanie nie traci się tytułu prawnego do lokalu – zwłaszcza udziałów we współwłasności (w przypadku najmu lub innego korzystania z cudzego lokalu mieszkalnego sytuacja może być bardziej złożona). Gdyby ktoś z grona osób, które przestały mieszkać w tymże domu, uważał inaczej, to może zapoznać się z przepisami prawnymi – zwłaszcza z ustawą o ewidencji ludności oraz z art. 195 i następnymi Kodeksu cywilnego (K.c.). Przepisy prawne aktualne są szeroko dostępne, np. przy pomocy sejmowej bazy danych.

 

Nie podał Pan, między kim została zawarta umowa o dostarczanie wody. Niekiedy w obrocie prawnym są bardzo stare umowy – skoro są wnoszone opłaty (np. przez spadkobierców lub przez nowych najemców) – i czasami przeoczeniu ulega potrzeba podpisania aktualizacyjnego aneksu do dawniejszej umowy albo zawarcia umowy nowej. Proszę to sprawdzić. W grę mogą wchodzić różne okoliczności. Mogło dojść do zmiany taryfy (to również można sprawdzić). Być może ktoś odkrył jakieś nowe okoliczności.

 

Prawdopodobnie Pan zna przyczyny, dla których dotychczas nie doszło do zainstalowania wodomierza. Być może nadszedł czas na zmianę w tym zakresie.

 

I na koniec: Nie można też wykluczyć nieprawidłowości. W takim przypadku poza skargami (np. do władz gminy) w grę mogłoby wchodzić powiadomienie organów ścigania (np. prokuratury) o podejrzeniu przestępstwa wyłudzenia (stypizowanego w art. 286 Kodeksu karnego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 + 3 =

»Podobne materiały

Czynsz za garaż – brak uwzględnienia opłat za wywóz śmieci

Kupiłem garaż na samochód od osoby, która była członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej działającej na naszym osiedlu. Notariusz sporządził akt notarialny i stałem się właścicielem boksu garażowego. Pół roku temu został spisany akt notarialny pomiędzy mną a zarządem spółdzielni, na podstawie któreg

 

Głośne imprezy – zakłócanie ciszy nocnej przez studentów

Moi sąsiedzi to młodzi ludzie (studenci), którzy wynajmują mieszkanie. Co jakiś czas organizują głośne imprezy, które zakłócają ciszę nocną. Wiem, że mogę wezwać policję, ale to na pewno nie rozwiąże problemu. Studenci zapłacą mandat i za jakiś czas znowu będzie to samo. W regulaminie wspólnoty mies

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »