.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawyżanie kwot masy spadkowej przez komornika

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 14.06.2018

Mam problem odnośnie spisu inwentarza, jaki został dokonany przez komornika. W spisie komornik podaje składniki masy spadkowej w kwotach zawyżonych. Środki pochodzą z OFE oraz subkonta ZUS-u. Z OFE otrzymaliśmy (3 spadkobierców) łącznie 15 500 zł, natomiast z ZUS-u 19 000 zł. Komornik w spisie podał kwoty zgodnie z pismami, jakie otrzymał z tych dwóch instytucji – co łącznie daje ok. 90 000 zł. Jak widać, różnica jest ogromna i niestety w razie spłaty jakichkolwiek długów odpowiadamy do kwoty 90 000 zł, a nie do kwoty, którą w rzeczywistości odziedziczyliśmy. Nie wiem, co dalej w tej sytuacji zrobić, złożyłam do sądu zaskarżenie na czynności komornika, ale czy coś jeszcze powinnam zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spis inwentarza dokonywany jest na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisów wykonawczych – zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza( do spraw o sporządzenie spisu inwentarza nie zakończonych do 18.10.2015 r.) lub rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 15 października 2015 r. w sprawie niektórych czynności dokonywanych w ramach zabezpieczenia spadku (spraw o zabezpieczenie spadku i sporządzenie spisu inwentarza wszczętych po 15.10.2015).

 

Oba akty wykonawcze wydane są na podstawie art. 639 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten uległ zmianie z dniem 18.10.2015 r. Jednocześnie wydane zostało nowe rozporządzenie, a poprzednie utraciło moc.

 

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw w art. 7 zakłada, że „do postępowań w przedmiocie zabezpieczenia spadku i sporządzenia spisu inwentarza, w tym postępowań mających na celu wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i sporządzeniu spisu inwentarza, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe”.

 

Kodeks postępowania cywilnego stanowi: „w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu”.

 

W stanie opisanym w pytaniu oraz w obecnym stanie prawnym niezbędne jest złożenie wniosku o uzupełnienie spisu inwentarza. W przedmiotowej sprawie doszło do ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, a mianowicie umowy ubezpieczenia i należnego z niej odszkodowania. Zatem uzupełnienie spisu wydaje się w pełni zasadne.

 

Sąd wyda postanowienie w zakresie uzupełnienia już sporządzonego spisu inwentarza. W następnej kolejności, po jego uzupełnieniu, ponownie należy przeliczyć wartość spadku i ustalić proporcje, w jakich wierzycielom spadkodawcy należą się spłaty i dokonać tych spłat zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »