Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawód farmaceuty – wymagane kwalifikacje

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 08.01.2015

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie upoważnia do uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty jest ukończenie studiów na kierunku farmacja oraz uzyskanie tytułu magistra farmacji. Osoba, która spełni te warunki, posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty, jednak aby uzyskać prawo wykonywania tego zawodu, wymagane jest spełnienie przez nią szeregu warunków dodatkowych.

Łukasz Drzewiecki

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Wykształcenie wymagane do uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty

 

Zgodnie z art. 2b ust. 1 ustawy o izbach aptekarskich* kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty posiada osoba, która:

 

 1. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujące co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, i uzyskała tytuł magistra farmacji albo
 2. ukończyła w Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem 1 maja 2004 r. czteroletnie lub pięcioletnie studia na kierunku farmacja w szkole wyższej i uzyskała tytuł magistra farmacji, albo
 3. posiada dyplom wydany przez państwo inne niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów na kierunku farmacja w szkole wyższej, obejmujących co najmniej sześciomiesięczną praktykę zawodową w aptece, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równoważny z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, albo
 4. posiada potwierdzone dokumentami kwalifikacje uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważne z dyplomem i tytułem magistra farmacji uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Praktyka zawodowa

 

Praktyka zawodowa, o której mowa wyżej w punkcie 1, może być odbywana w aptece, która uzyskała pozytywne opinie:

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 1. wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,
 2. okręgowej rady aptekarskiej właściwej ze względu na siedzibę apteki
  – wydane na wniosek dziekana wydziału uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, na której prowadzone są studia na kierunku farmacja.

 

Praktyka odbywana jest na podstawie skierowania przez dziekana w ramach ustalonego przez niego harmonogramu i czasu jej odbywania w wymiarze maksymalnym 40 godzin tygodniowo, zgodnie z programem praktyki zawodowej. Osoba odbywająca praktykę zawodową wykonuje czynności fachowe wynikające z programu praktyki zawodowej pod bezpośrednim nadzorem opiekuna. Opiekunem może być kierownik apteki lub wyznaczony przez niego farmaceuta. Opiekun musi posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub specjalizację z farmacji aptecznej lub szpitalnej.

 

Zawód farmaceuty – wymagania dodatkowe

 

Samo spełnienie warunku posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz odbycia praktyki zawodowej nie oznacza jednak automatycznego przyznania prawa do wykonywania zawodu farmaceuty. Posiadanie wykształcenia daje wyłącznie możliwość ubiegania się o przyznanie tego prawa. Przyznaje je okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty (w przypadku gdy o to prawo wnioskuje obywatel polski lub cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej), lub (w odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej) Naczelna Rada Aptekarska. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty może zostać przyznane tylko w przypadku, gdy osoba o nie się ubiegająca, oprócz wymaganego wykształcenia:

 

 1. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu farmaceuty, potwierdzony orzeczeniem lekarskim;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. wykazuje nienaganną postawę etyczną i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu farmaceuty, w szczególności nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz cudzoziemca (w przypadku cudzoziemca warunek ten uważa się za spełniony, gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona pozytywnym złożeniem egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Naczelną Radę Aptekarską);
 5. korzysta z pełni praw publicznych.

 

Dokumenty, które należy przedstawić radzie aptekarskiej

 

W celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty obywatel polski jest zobowiązany przedstawić właściwej okręgowej radzie aptekarskiej:

 

 1. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia;
 2. orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Natomiast obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty przedstawia Naczelnej Radzie Aptekarskiej:

 

 1. wniosek o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty obejmujący: imiona i nazwisko farmaceuty, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres do korespondencji, datę i miejsce urodzenia, posiadane przez niego kwalifikacje oraz informacje odnoszące się do wykonywania zawodu farmaceuty;
 2. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia;
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 4. oświadczenie o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty.

 

Przyznanie prawa do wykonywania zawodu farmaceuty

 

Przyznanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo odmowa przyznania tego prawa jest dokonywana w formie uchwały przez Naczelną Radę Aptekarską albo okręgową radę aptekarską, nie później niż w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Farmaceuta, w stosunku do którego podjęta została uchwała o przyznaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty, składa ślubowanie. Niezwłocznie po złożeniu ślubowania okręgowa rada aptekarska, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej – Naczelna Rada Aptekarska, wydaje farmaceucie dokument „Prawo wykonywania zawodu farmaceuty”.

 

 

 

 

___________________________

*Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2014 r., poz. 1429, z późn. zm.)Stan prawny obowiązujący na dzień 08.01.2015

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • II minus siedem =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »