Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszenie władzy rodzicielskiej na czas wyjazdu dziecka za granicę

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 27.08.2014

Jestem wdową. Moja siostra lata temu wyjechała do Niemiec, gdzie założyła rodzinę. Mamy bardzo dobry kontakt, a mój syn chciałby chodzić do niemieckiej szkoły średniej. Zgadzam się na to, bo to inwestycja w jego przyszłość. Nie chcę jednak zrzekać się władzy rodzicielskiej. Czy można ją zawiesić i przekazać siostrze? Jak to się odbywa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisanej przez Panią sytuacja wynika, iż konieczne jest ustanowienie dla syna opiekuna prawnego. Wyjazd syna bez opiekuna prawnego mógłby skutkować wszczęciem postępowania w przedmiocie ustanowienia opieki przez sąd niemiecki na wniosek urzędu do spraw nieletnich, a takiej sytuacji lepiej uniknąć, regulując kwestię opieki nad synem już w Polsce. Uregulowanie kwestii opieki nad małoletnim, który ma podjęć naukę w Niemczech, jest ważne ze względu na szereg formalności, których przyszły opiekun będzie musiał dopełnić w Niemczech. Zgodnie z normami kolizyjnymi zawartymi w niemieckiej ustawie Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania cywilnego (EGBGB) powstanie, zmianę i zakończenie opieki, jak i jej treść podlegają prawu państwa, do którego dziecko przynależy. Kwestię powstania i treści opieki należy zatem oceniać według prawa polskiego.

 

Opiekę ustanawia się w kilku przypadkach, w tym gdy władza rodzicielska została zawieszona (art. 110 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego; dalej: K.r.io.). Nie ustanawia się opieki, jeżeli dziecko ma choć jednego rodzica, któremu przysługuje władza rodzicielska. Dlatego dla ustanowienia opiekuna prawnego konieczne jest zawieszenie Pani władzy rodzicielskiej. Nie oznacza to, że Pani traci władzę rodzicielską. Sąd opiekuńczy może orzec zawieszenie władzy rodzicielskiej w razie przemijającej przeszkody w jej wykonywaniu. Zawieszenie władzy rodzicielskiej będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie (art. 110 § 2 K.r.io.), a więc przykładowo będzie się Pani mogła sama zaopiekować synem.

 

Konieczne jest wystąpienie do sądu rejonowego – sądu opiekuńczego właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania syna z wnioskiem o zawieszenie władzy rodzicielskiej oraz ustanowienie opieki i powołanie opiekuna w osobie Pani siostry. Władza rodzicielska nie zostanie Pani odebrana, natomiast w przypadku zawieszenia nie będzie jej Pani mogła wykonywać. Wyżej wskazane wnioski nie podlegają opłacie sądowej.

 

Podstawową zasadą jest, iż opiekunem powinna być ustanowiona przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, gdy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej (art. 149 § 1 K.r.io.). Dlatego też we wniosku należy wskazać Pani siostrę.

 

Osoba, którą sąd ustanowi opiekunem, jest zobowiązana objąć opiekę (art. 152 K.r.io.). Objęcie opieki następuje przez złożenie przed sądem opiekuńczym stosownego przyrzeczenia (art. 153 K.r.io.). Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd wydaje mu zaświadczenie (art. 591 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

 

Wyjazd dziecka zagranicę oraz podjęcie tam nauki będzie traktowany jako ważna sprawa dotycząca osoby pozostającej pod opieką, w rozumieniu art. 156 K.r.io. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Opiekun powinien zatem uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na wyjazd za granicę. Właściwy miejscowo do złożenia wniosku jest sąd opiekuńczy odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek opiekuna jest zwolniony od opłat sądowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki