.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawieszanie działalności a umowy z pracownikami

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.08.2018

Odziedziczyłam firmę produkcyjno-sprzedażową działającą sezonowo, w okresie letnim. Później, na zimę, ją zawieszam. Prowadzę działalność 3 lata. Niektórzy pracownicy są stali – wracają do firmy na okres letni. Pracownicy mają różne umowy o prace lub zlecenia (gdzie opłacam całkowicie ZUS). Słyszałam, że po trzech umowach na czas określony lub trzech umowach-zlecenia (miesiąc po miesiącu) automatycznie przechodzi się na umowę na czas nieokreślony. Czy zawieszenie działalności ma wpływ na czas zatrudnienia, czy liczą się już umowy z poprzedniego roku? Jaki jest okres wypowiedzenia na umowie o prace w takim przypadku? Czy muszę dawać wypowiedzenia w czerwcu? Często dzieje się, że pracownicy przynoszą zwolnienia lekarskie na koniec sezonu. Chcę uniknąć wydłużenia sezonu i ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w miesiącach, kiedy powinnam zawiesić działalność. Jaka forma zatrudnienia jest najlepsza w mojej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 25 ustawy Kodeks pracy umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.

 

Zgodnie z art. 251 okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

 

Przepisu tego nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
    – jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

 

Jeśli więc Pani zatrudnia pracowników na czas określony do prac sezonowych, umowy tych pracowników nie przekształcają się w umowy na czas nieokreślony. Jeśli chodzi o umowy-zlecenia, to może Pani podpisywać ich z pracownikami  nieograniczoną ilość, należy jedynie pamiętać, że umowy te nie mogą mieć cech umów o pracę. Kodeksu pracy nie stosuje się bowiem do umów-zlecenia.

 

Jeśli chodzi o okresy wypowiedzenia, to dla umów na czas określony okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

 

Jeśli podpisuje Pani umowy na czas określony, to nie ma potrzeby ich wypowiadania na koniec sezonu. Wystarczy, że upłynie czas, na jaki zostały zawarte, i wówczas zwolnienia pracowników nie mają znaczenia.

 

Słowem – jeśli wie Pani, ze sezon trwa na przykład od marca do września, to tylko na taki okres powinna Pani zawierać umowy i wówczas nie musi ich Pani wypowiadać – same wygasają.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »