.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawarcie związku małżeńskiego z osobą bez ważnego paszportu i wizy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.12.2010

Mój chłopak jest Marokańczykiem. Przebywa nielegalnie we Francji, ma tylko dowód osobisty, bo jego paszport stracił ważność i nie posiada wizy. Ja mieszkam w Polsce, ale obecnie pracuję na kontrakcie we Francji. Chcielibyśmy się pobrać, czy będzie to możliwe? A jeśli tak, to gdzie – we Francji, w Polsce czy w Maroku? Jakie warunki należy spełnić? Najbardziej chciałabym wziąć ślub w Polsce, ale czy jest możliwy ślub z osobą przebywającą nielegalnie w naszym kraju?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezwykle trudno będzie Pani zorganizować ślub we Francji, a to przede wszystkim z powodu faktu nielegalnego przebywania Pani chłopaka w tym kraju.

 

W każdym przypadku – bez względu na to, gdzie zdecyduje się Pani zawrzeć związek małżeński (we Francji, w Polsce czy Maroku) – będą Wam potrzebne dokumenty takie jak:

 

  • odpisy aktu urodzenia;
  • zaświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wydawane przez urząd stanu cywilnego; są one dowodem, że dana osoba posiada zdolność do składania oświadczenia woli wstąpienia w związek małżeński, będą one z pewnością potrzebne, jeśli zechce Pani wziąć ślub za granicą;
  • zaświadczenia o tym, że nie pozostajecie w związku małżeńskim;
  • dodatkowo – w przypadku ślubu w Maroku – zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język tego państwa, w którym chcecie zawrzeć związek małżeński. Do tego kopia dowodu osobistego i paszportu – dokumentu, którego nie posiada Pani znajomy.

 

We Francji dodatkowo wymagana jest 40-dniowa rezydentura w mieście, w którym chcecielibyście się ewentualnie pobrać.

 

Każdorazowo Pani wybranek (a także Pani – jeśli ślub będzie w innym kraju niż ojczysty) będzie musiał posiadać zaświadczenie o tym, że według swojego prawa ojczystego może zawrzeć związek małżeński. Takie zaświadczenie może wydać urząd stanu cywilnego lub konsul – jednakże konieczne będzie w przypadku Pani wybranka okazanie paszportu.

 

Zgodnie z przepisami cudzoziemiec legitymuje się paszportem wydanym przez władze państwa, z którego pochodzi, bezpaństwowiec legitymuje się dokumentem tożsamości cudzoziemca, a zamieszkały za granicą dokumentuje swoją tożsamość dokumentem podróży lub innym dokumentem tożsamości.

 

Ponadto prawo nakłada obowiązek złożenia przez osobę zawierającą małżeństwo pisemnego zapewnienia o tym, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Nie może być natomiast złożone przed kierownikiem obcego urzędu stanu cywilnego.

 

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego poweźmie wiadomość mogącą wyłączyć zawarcie małżeństwa, odmówi przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

 

W ustawie o aktach stanu cywilnego stwierdzono, że prawna możność zawarcia małżeństwa oznacza – jak to przyjmuje doktryna polska – wszelkie przesłanki, od których zależy ważne zawarcie małżeństwa.

 

Oceniając prawną możność zawarcia małżeństwa przez cudzoziemca, należy mieć na względzie przeszkody przewidziane w jego prawie ojczystym. Można je zaliczyć do 3 grup:

 

  1. identyczne z przewidzianymi w prawie polskim (pozostawanie w związku małżeńskim, pokrewieństwo, powinowactwo, istnienie stosunku przysposobienia, choroba psychiczna lub niedorozwój psychiczny, brak wymaganego wieku);
  2. przeszkody nieznane prawu polskiemu, np. „czas wdowi” – zakaz zawierania małżeństwa przez kobiety w ciągu pewnego czasu po ustaniu małżeństwa;
  3. przeszkody nie znane prawu polskiemu i sprzeczne z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego (zakaz zawierania małżeństw z powodu różnicy rasy, różnic wyznaniowych).

 

Istnieją dwojakie przeszkody do zawarcia małżeństwa: jednostronne – związane z osobą jednej ze stron, i dwustronne – występujące między nupturientami. Do przeszkód jednostronnych zalicza się pozostawanie w innym związku małżeńskim, nieosiągnięcie granicy wieku, chorobę psychiczną, wspomniany tzw. czas wdowi. Do przeszkód dwustronnych zaś należą: pokrewieństwo, powinowactwo i stosunek przysposobienia.

 

Reasumując – bez paszportu oraz odpowiednich zaświadczeń Pani wybranek nie będzie miał możliwości złożyć oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. Oprócz tego wygasła wiza uniemożliwi mu legalne poruszanie się między krajami. Nie otrzyma więc aktualnego paszportu – nawet w swojej ambasadzie. Brak tego dokumentu dyskwalifikuje go do załatwienia jakichkolwiek formalności – zawsze sprawdzany jest paszport.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy + X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »