Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zawarcie umowy licencyjnej z STOART

Autor: Łukasz Marciniak • Opublikowane: 07.03.2018

Otrzymałam listem zwykłym informację o obowiązku prawnego posiadania umowy generalnej z firmą STOART, która to firma zobowiązuje mnie do zawarcia umowy licencyjnej poprzez telefoniczny kontakt w celu podania niezbędnych danych. Prowadzę działalność gospodarczą i wynajmuję 4 pokoje w niewielkiej wiosce, w pokojach posiadam telewizory. Nie posiadam statusu pensjonatu czy hotelu. Gościom wynajmuję sezonowo. Cy jestem zobowiązana do zawarcia takiej umowy, czy na zwykły list jestem zobowiązana reagować?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zawarcie umowy licencyjnej z STOART

Fot. Fotolia

STOART jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w rozumieniu art. 104 ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: „upa”).

 

Zgodnie z art. 105 ust. 1 upa domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem, może pobierać tantiemy oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie (może więc wystąpić do sądu przeciwko osobie naruszającej prawa autorskie).

 

Opłata uiszczana na rzecz takich organizacji jest niezależna od opłaty abonamentowej.

 

Podstawa prawna żądania STOART-u wynika z art. 17 upa: „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu”.

 

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy można powołać się na tzw. dozwolony użytek. W tym wypadku można zastanowić się. czy nie znajdzie tutaj zastosowanie art. 24 upa:

 

„1. Wolno rozpowszechniać za pomocą anteny zbiorowej oraz sieci kablowej utwory nadawane przez inną organizację radiową lub telewizyjną drogą satelitarną albo naziemną, jeżeli następuje to w ramach równoczesnego, integralnego i nieodpłatnego rozpowszechniania programów radiowych lub telewizyjnych i przeznaczone jest do oznaczonego grona odbiorców znajdujących się w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych.

2. Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych”.

 

Niestety dozwolony użytek programów radiowo-telewizyjnych nie może mieć miejsca, jeżeli łączy się z nim osiąganie korzyści majątkowych (o czym mówi ust. 2).

 

Problematyka pobieranie opłat przez organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) prawami autorskimi była szeroko dyskutowana w orzecznictwie polskim i europejskim. Zostało powszechnie przyjęte, że jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą w ramach których wynajmuje się pokoje, które zostały wyposażone w telewizor lub odbiornik radiowy to powstaje wówczas obowiązek posiadania stosownej licencji – umowy z OZZ.

Zatem, co do zasady, ma Pani obowiązek zawarcia umowy licencyjnej. 

 

Jednakże w orzecznictwie pojawiła się pewna „furtka”. Jeżeli jest Pani w stanie wykazać, że rozpowszechnianie utworów (tj. korzystanie z telewizorów w pokoju) nie łączy się z osiąganiem przez Panią korzyści majątkowych, wówczas takie wykorzystanie telewizorów mieściłoby się w ramach dowolnego użytku. Może Pani to wykazać, wskazując, że rozpowszechnianie utworów nie stanowi głównego celu Pani działalności – gdyż jest nim sezonowy wynajem kwater prywatnych, a goście nie przyjeżdżają do Pani, żeby oglądać telewizje, tylko korzystać z natury, okolicy itd., a tym samym nie zachodzi nawet pośredni wpływ posiadania telewizorów na powodzenie prowadzonej działalności (por. wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach: z 14 marca 2008 r., sygn. akt I ACa 102/08 oraz z dnia 13 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACa 129/12).

 

Proponowałbym zatem, żeby napisała Pani i wysłała do STOART-u pismo, w którym przedstawi Pani argumenty jak powyżej. List wysłałbym listem poleconym (dla ewentualnych późniejszych celów dowodowych).

 

Proszę mieć na uwadze, że pewnie STOART nie zgodzi się z taką argumentacją, ale będzie się Pani mogła na to powoływać w ewentualnej sprawie sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki