.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatwierdzenie nowych warunków umowy o pracę

Zaproponowano mi nowe warunki umowy o pracę w zakresie wymiaru etatu i wynagrodzenia. Podpisałam otrzymanie propozycji, ale wykreśliłam słowa: wyrażam zgodę. Czy mój podpis jest jednak równoznaczny z zatwierdzeniem nowych warunków umowy? Czy pracodawca powinien mi wypowiedzieć umowę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatwierdzenie nowych warunków umowy o pracę

Doręczenie umowy z nowymi warunkami

W mojej ocenie, jeżeli oboje Państwo wyraziliście zgodę na powyższe warunki i zawarcie umowy o pracę – umowa ta obowiązuje, jednak proszę zwrócić się do pracodawcy o jak najszybsze doręczenie jej Pani. Należy bowiem podnieść, iż nawet brak zachowania formy pisemnej nie czyni umowy nieważną.

 

Należy bowiem podnieść, iż jak wynika z art. 29 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy”.

 

Proszę zwrócić uwagę na § 2 powyższej regulacji, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Forma zawarcia umowy

Komentowany przepis wprowadza wymóg formy pisemnej (zgodnie z art. 781 Kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej) dla umowy o pracę, jednakże nie zastrzega rygoru nieważności (zob. np. wyrok SN z 20.9.1977 r., sygn. akt I PR 67/77). Już z samej jego treści wynika, że zawarcie umowy bez zachowania formy pisemnej (np. ustnie) powoduje, że pracodawca powinien przed dopuszczeniem pracownika do pracy potwierdzić mu na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. W wyr. z 25.2.2009 r. (II PK 176/08, Legalis) SN stwierdził, że z zawartego w art. 29 § 2 zd. 2 KP sformułowania (…) można wywieść wniosek, że w przypadku niepotwierdzenia przez pracodawcę na piśmie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, pracownikowi będzie służyć roszczenie o ustalenie na podstawie art. 189 KPC. Potwierdzenie nie jest przy tym oświadczeniem woli i nie tworzy nowego stanu prawnego. Jest to oświadczenie wiedzy pracodawcy twierdzącego, iż warunki umowy są takie, jak w potwierdzeniu.

 

W postanowieniu z 6.10.2010 r. (sygn. akt II CZ 102/10) SN wyraził słuszny pogląd, że zawarta w formie ustnej umowa o pracę nie jest nieważna. Złożone do protokołu rozprawy oświadczenia pracodawcy i pracownika może stanowić potwierdzenie na piśmie zawarcia ustnej umowy o pracę (art. 29 § 2 Kodeksu pracy). Nie ulega zatem wątpliwości, że także ustna umowa o pracę rodzi ważny stosunek pracy.

 

Niezachowanie formy pisemnej jest też sankcjonowane przepisami karno-wykroczeniowymi. Za taki czyn art. 281 pkt 2 nakłada na pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu karę grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli oboje Państwo wyraziliście wolę i warunki zawarcia umowę o pracę, umowa ta jest ważna – pomimo niespotykanej formy, pracodawca powinien to jednak jak najszybciej sformalizować, na co powinna mu Pani zwrócić uwagę.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl