.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymanie prawa jazdy lekarzowi

Autor: Marek Gola

W kwietniu 2015 utraciłem prawo jazdy za 0,50 mg/l alkoholu. Wyrok zakazał mi prowadzenia pojazdów mechanicznych na jeden rok i grzywnę. W jaki sposób skrócić czas zatrzymania prawa jazdy? Jestem lekarzem, korzystanie z taksówek w znacznym stopniu wydłuża czas dojazdu do pacjenta i naraża jego zdrowie i życie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksy karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu karnego wykonawczego – w skrócie K.k.w.

 

W razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd, wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony.

 

Istotne znaczenie z punktu widzenia Pana interesu ma fakt, iż został Pan skazany w kwietniu br. W dniu 18 maja 2015 r. wszedł w życie wielka nowelizacja Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego.

 

Teoretycznie mógłby Pan skorzystać z dobrodziejstwa art. 182a K.k.w., zgodnie z którym jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio.

 

W tym miejscu wskazać należy na art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którym wobec osób, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 ustawy wymienionej w art. 1, przepis art. 182a ustawy wymienionej w art. 3 stosuje się, jeżeli ten środek karny był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

 

Mając na uwadze powyższe, z uwagi na orzeczenie środka karnego na okres 1 roku, nie ma możliwości skrócenia wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo nie ma do Pana zastosowanie art. 84 § 1 K.k., zgodnie z którym sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1–3 (art. 39 pkt 3 K.k. – zakaz prowadzenia pojazdów), uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok.

 

Z przykrością stwierdzić należy zatem, że w Pana przypadku zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych musi upłynąć.

 

Firma ubezpieczeniowa zechce ściągnąć od Pana należność wypłaconą pokrzywdzonemu, o ile jakakolwiek kwota w ogóle została mu wypłacona.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl