.
Mamy 13 516 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrzymanie prawa jazdy do wyjaśnienia a ponowne badania i egzamin

W 2014 roku na podstawie zgłoszenia lekarza podejrzewającego padaczkę starosta postanowił zatrzymać mi prawo jazdy. Niestety pismo w tej sprawie do mnie nie dotarło i zostało odebrane przez nieznaną mi osobę. Obecnie złożyłam odwołanie do SKO w sprawie wyznaczenia ponownie możliwości wystawienia skierowania na badania przez Starostę. Niestety SKO odrzuciło mój wniosek. Starostwo w związku z powyższym kieruje mnie ponownie na badania i każe mi zdawać prawo jazdy od początku. Czy jest to zasadne? Moje prawo jazdy nie zostało zatrzymane sądownie ani nie zostały mi odebrane prawa do kierowania pojazdem. Zostało jedynie zatrzymane w celu wyjaśnienia. Ostatecznie okazało się, że nie mam padaczki i nie jestem na to leczona, ale minęło już tyle lat od zgłoszenia lekarza, że starostwo nie widzi innego rozwiązania, jak tylko skierować mnie ponownie na zdawanie prawa jazdy. Czy jest jeszcze jakaś inna możliwość rozwiązania powyższej sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrzymanie prawa jazdy do wyjaśnienia a ponowne badania i egzamin

Zatrzymanie prawa jazdy przez starostę

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego pragnę wskazać, że sam fakt, iż lekarz podejrzewał czy nawet wykrył (choć w Pani przypadku nie wykrył) padaczkę, nie oznacza automatycznie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Niemniej jednak lekarz ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie wydział komunikacji, a tu postępowanie odbywa się już w oparciu o odpowiednie procedury administracyjne.

 

Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami „starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem”.

 

Nadto zgodnie z art. 104 ustawy o kierujących pojazdami „osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami”.

Ponowny egzamin na prawo jazdy

Zaś zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy o kierujących pojazdami „sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega osoba ubiegająca się o:

 

  • przywrócenie uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub tramwajem cofniętego na okres przekraczający rok lub cofniętego w związku z utratą kwalifikacji,
  • zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok”.

 

W opisanym przypadku obawiam się, że nie będzie już możliwe wznowienie postepowania, gdyż w mojej ocenie przesłanką, na którą można by się powoływać, byłaby przesłanka polegająca na tym, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postepowaniu. Natomiast na te przesłankę nie można się powoływać, jeśli od wydania decyzji minęło 5 lat. Skoro w 2014 r. nastąpiło zatrzymanie prawa jazdy, to okres ten jest dłuższy niż 5 lat.

Naruszenie przepisów

W zaistniałej sytuacji proponuję jeszcze spróbować z tak zwanym wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, na podstawie wydania decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na fakt, że lekarz nie stwierdził padaczki, tylko podejrzewał jej istnienie. Nigdy zaś do stwierdzenia zachorowania nie doszło. W takim przypadku czas na stwierdzenie nieważności decyzji wynosi do 10 lat od momentu doręczenia decyzji. Podstawą wniosku będzie zatem art. 156 § 1 pkt 2, a naruszonym przepisem art. 103 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, bowiem doszło do cofnięcia prawa jazdy mimo braku jakiejkolwiek podstawy z tego przepisu, który tworzy katalog zamknięty podstaw do cofnięcia prawa jazdy przez starostę. W pani przypadku zaś lekarz nie wydał orzeczenia stwierdzającego przeciwskazania do kierowania pojazdami, bowiem tylko podejrzewał padaczkę (o ile faktycznie tak było, bo nie wiem, czy lekarz je wydał, czy nie).

 

Jeśli jednak to nie „chwyci”, to wówczas jedynym wyjściem faktycznie będzie ponowne podejście do egzaminu na prawo jazdy, ewentualnie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Masz problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl