.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie pracownika zakładającego swoją działalność

Pracuję w szpitalu, mam umowę o pracę. Dyrektor zaproponował mi założenie działalności gospodarczej i podpisanie drugiej umowy z takim samym zakresem obowiązków. Czy to zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Świadczenie usług w ramach wykonywania działalności gospodarczej na rzecz danego podmiotu nie wyklucza jednoczesnego zawarcia z nim umowy o pracę. Osoba, która wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i świadczy pracę w ramach stosunku pracy, z tytułu tej działalności podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, chyba że przychód z tytułu umowy o pracę, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Prawa i obowiązki pracowników i pracodawców reguluje ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Przepisy Kodeksu pracy nie ustanawiają zakazu łączenia pozarolniczej działalności gospodarczej z wykonywaniem pracy w ramach stosunku pracy w przypadku, gdy umowa o pracę miałaby być zawarta z tym samym podmiotem, na którego rzecz przedsiębiorca świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych „ubezpieczony, który jednocześnie wykonuje pozarolniczą działalność gospodarczą i pozostaje w stosunku pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wyłącznie, jako pracownik, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu stosunku pracy, w przeliczeniu na okres miesiąca, jest co najmniej równa kwocie minimalnego wynagrodzenia”.

 

Podsumowując, propozycja pracodawcy jest jak najbardziej zgodna z prawem i nie stanowi próby obejścia przepisów. Może ją Pani przyjąć bez obawy o naruszenie przepisów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl