Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie pracownika tymczasowego w spółce-córce

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 05.04.2015

Czy pracownik tymczasowy zatrudniony w spółce A na czas jednego 15 miesięcy na podstawie umowy o pracę na czas określony, za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy X może być zatrudniony na takich samych warunkach, lecz na okres 8 miesięcy w spółce B, która jest powiązana kapitałowo ze spółką A? Spółka B jest spółką–córką spółki A. Praca odbywałaby się w tym samym miejscu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych poprzez pracę tymczasową należy rozumieć wykonywanie przez zatrudnionego pracownika na rzecz pracodawcy użytkownika zadań:

 

  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym,
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy nie byłoby możliwe,
  • których wykonanie należy do obowiązków pracownika nieobecnego, zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

 

W okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy agencja pracy tymczasowej zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy.

 

Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę użytkownika, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 

Po okresie wykonywania pracy tymczasowej za nieobecnego pracownika na rzecz danego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może być ponownie skierowany do wykonywania pracy tymczasowej u tego pracodawcy użytkownika nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.

 

Do umów o pracę na czas określony zawartych między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy.

 

Przepisy prawa o pracownikach tymczasowych stanowią, ze w okresie 36 miesięcy zatrudniania pracownika tymczasowego agencja pracy może skierować pracownika do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy w łącznym okresie 18 miesięcy. Przekroczenie tego okresu jest niedopuszczalne, chyba że pracownik tymczasowy zatrudniony jest na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

 

W pytaniu nie zachodzi przypadek uzasadniający wyjątek od zasady 18 miesięcy. Jednakże należy się zastanowić nad tym, czy spółka A i B są odrębnymi pracodawcami, czy jednym pracodawcą dla pracownika tymczasowego.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy Kodeks pracy „pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”.

 

Pracodawca jest podmiotem prawa pracy, którego łączy z pracownikiem stosunek pracy. Pracodawcami mogą być wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Jednakże podmiotowość po stronie pracodawcy obejmuje także inne jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Pracodawcami mogą być wydzielona organizacyjnie i finansowo część osoby prawnej, a także jednostka organizacyjna pozbawiona osobowości prawnej (np. urząd). Każda z tych jednostek musi, choćby potencjalnie, zatrudniać pracowników.

 

Po 2000 r. w orzecznictwie Sądu Najwyższego nastąpiło rozdwojenie pojęcia pracodawcy. W indywidualnym prawie pracy nadal przeważa koncepcja pracodawcy w sensie organizacyjnym. Natomiast w zbiorowym prawie pracy – co w szczególności dotyczy zdolności do zawarcia porozumienia partnerów społecznych – przyjmowana jest koncepcja pracodawcy majątkowego, czyli że pracodawcą mającym zdolność do zawarcia układu zbiorowego lub innego porozumienia jest spółka, a nie jej oddziały, mimo że są one wyodrębnione organizacyjnie i finansowo.

 

Zgodnie z art. 4 § 1 Kodeksu spółek handlowych „spółka powiązana to spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej”.

 

Z powyższego należy wysnuć wniosek, że gdyby chodziło o spółkę A i jej oddział – takie umowy byłyby niezgodne z przepisami prawa. Jednakże spółki powiązane kapitałowo pozostają odrębnymi spółkami, mającymi jedynie odpowiednią procentowo ilość głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu, a więc de facto są odrębnymi spółkami i pracodawcami.

 

W takim wypadku propozycja zatrudnienia pracownika tymczasowego wynikająca z pytania jest w mojej opinii zgodna z prawem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus sześć =

»Podobne materiały

Zawarcie umowy o pracę podczas zwolnienia lekarskiego

Mam umowę o pracę na czas określony do dnia 15.10.2010 r., a przebywam na zwolnieniu lekarskim do dnia 20.10.2010 r. Czy mogę zawrzeć nową umowę z pracodawcą od dnia 16.10.2010 r., w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? Czy taka umowa może zostać zakwestionowana i na jakiej podstawie?

 

Konsekwencje przestępstwa popełnionego przez pracownika w miejscu pracy

Pracownica, którą zatrudniałem od pewnego czasu w sklepie, dopuszczała się czynów niezgodnych z prawem (co zarejestrowała zainstalowana kamera) – kradła artykuły i sprzedawała własny towar. Czy mogę ją tylko zwolnić dyscyplinarnie i wypłacić wynagrodzenie za przepracowany miesiąc (domaga się t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »