Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie na czas określony dla kobiety w ciąży

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 17.02.2015

Jaka jest sytuacja kobiety, która jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony (rok), jest w ciąży, a dziecko urodzi się niecały miesiąc po terminie obowiązywania umowy? Czy pracodawca może nie przedłużyć umowy? Czy w takiej sytuacji kobieta traci prawo do urlopu macierzyńskiego? Kobieta pracuje w szkolnictwie wyższym (ale to nie jest umowa na podstawie mianowania), przedtem pracowała w szkole przez dwa lata (pół etatu), obecnie ma cały etat.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Umowa o pracę kończy się po czasie, na jaki była zawarta. Do jej przedłużenia konieczna jest zgoda i wola obydwu stron: pracownicy i pracodawcy. Z tym że ani pracownik, ani pracodawca nie mają obowiązku jej przedłużania lub zawierania kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony.

 

Ponieważ nie jest to umowa na podstawie mianowania, zastosowanie do niej mają przepisy Kodeksu pracy.

 

Stosownie do Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Art. 177. § 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.”

 

Wskazana w pytaniu umowa ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Do tego dnia kobieta jest pracownicą i korzysta z praw jej przysługujących.

 

Prawa te jednak – jak wskazują przepisy – przysługują pracownicy (pracownikowi).

 

A od dnia następnego po dniu porodu kobieta przestaje być pracownikiem (umowa o pracę zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu). W związku z tym nie przysługuje jej prawo do urlopu macierzyńskiego.

 

Według Kodeksu pracy: „Art. 180. § 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński (...)”. A zatem w razie utraty statusu pracownicy, traci się prawa przysługujące pracownicy, w tym prawo do urlopu macierzyńskiego.

 

Urlop macierzyński służy ochronie rodzicielstwa w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, a nie po jego ustaniu. Urlop macierzyński powiązany jest z prawem do zasiłku macierzyńskiego, który także generalnie przysługuje pracownicy (pracownikowi). Ale w opisanej sytuacji jest wyjątkiem na rzecz posiadania przez pracownicę prawa do tego zasiłku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - III =

»Podobne materiały

Przedłużenie umowy na czas określony z pracownicą w ciąży

Nasza pracownica ma umowę zawartą na czas określony. Jest w ciąży. Termin porodu jest wyznaczony na ok. dwa miesiące po terminie wygaśnięcia umowy. Wiemy, że trzeba przedłużyć umowę do dnia rozwiązania. W jaki sposób? Czy przy pomocy aneksu do poprzedniej umowy? Kto wypłaca 16-tygodniowy zasiłe

Umowa-zlecenie a ciąża – jakie prawa przysługują kobiecie w ciąży?

Pracuję na umowę-zlecenie w prywatnej szkole językowej. Odprowadzam dobrowolny zasiłek chorobowy do ZUS. Od grudnia przebywam na zwolnieniu ze względu na ciążę. Ponieważ do okresu składkowego wlicza mi się poprzedni okres zatrudnienia, jestem już uprawniona do zasiłku chorobowego. Jak wygląda mój za

Zatrudnienie kobiety w ciąży

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz (tj. we wrześniu) chciałbym zatrudnić kobietę w ciąży. Czy mogę zatrudnić taką pracownicę? Z jakimi kosztami powinienem się liczyć, jeśli osoba ta pójdzie na zwolnienie lekarskie (np. od listopada)? Czy ZUS może zakwestionować umowę o pracę? Do kt
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »