.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrudnienie członka rodziny przez prezesa banku spółdzielczego

Autor: Michał Kibil • Opublikowane: 11.03.2010

Czy istnieją prawne przeszkody, aby syn prezesa podjął pracę na stanowisku doradcy kredytowego w banku spółdzielczym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady prowadzenia banku spółdzielczego regulują przepisy ustawy z dnia 22.08.1997 r. Prawo bankowe (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 66) oraz przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252).

 

Żaden z zapisów w nich wskazanych nie ogranicza możliwości zatrudniania tak przez prezesa zarządu, jak i przez innych pracowników, osób z grona bliskiej lub dalszej rodziny.

 

Zatrudnienie bliskiego członka rodziny nie powoduje także, w myśl wskazanych wyżej przepisów, żadnych konsekwencji dla zatrudniającego członka zarządu.

 

Zgodnie z ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających członkowie zarządu, w tym prezes zarządu, powinni „posiadać jedynie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dające rękojmię prowadzenia działalności banku z zachowaniem bezpieczeństwa wkładów i lokat w nim zgromadzonych oraz pozostawać w stosunku pracy z tym bankiem, związanym z pełnioną funkcją″.

 

Niedoprowadzanie do nepotyzmu (w doktrynie to pojęcie określa zjawisko zatrudniania członków rodziny jako pracowników) w banku spółdzielczym nie stanowi warunku pozostawania członka zarządu na dotychczasowym stanowisku.

 

Nepotyzm nie stanowi także negatywnej cechy, jakiej nie może posiadać pracownik, a także członek zarządu banku. Nepotyzm nie jest zrównywany z przestępstwem w rozumieniu prawa karnego.

 

Zakazu zatrudniania członków rodziny nie wprowadza także Kodeks pracy. Zatrudnienie członka rodziny nie stanowi samoistnego przewinienia pracodawcy.

 

Jako przewinienie można je rozpatrywać jedynie w kategoriach dyskryminacji innych kandydatów na wskazane przez Pana stanowisko, o ile takowi kandydaci występowali. Nepotyzm można także ujmować jako dyskryminację w zatrudnieniu, jeżeli efektem zatrudnienia członka rodziny jest bezpodstawne lepsze jego traktowanie względem pozostałych pracowników.

 

Jak zostało więc wskazane powyżej, brak jest możliwości uznania zatrudnienia tego typu jako zakazanego w rozumieniu polskiego prawa powszechnego. Jednakże, na co należy zwrócić uwagę, część przedsiębiorstw, wprowadza kodeksy etyki oraz regulaminy zatrudnienia, w których wprowadzane są regulacje zakazujące wprost lub pośrednio zatrudniać pracowników z szeroko pojętej rodziny.

 

Aby móc podjąć się analizy wskazanego przez Pana przypadku w ujęciu przepisów wewnętrznych, konieczne jest zaznajomienie się z ich treścią.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl