.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zatrudnienie na czas nieokreślony nauczyciela po otrzymaniu odprawy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.09.2021 • Zaktualizowane: 06.09.2021

Trzy lata temu otrzymałam odprawę w związku z art. 20 KN. Przez następne lata łączyłam godziny w kilku szkołach, pracując na czas określony. Obecnie pojawiła się możliwość zatrudnienia mnie na cały etat na czas nieokreślony w innej szkole, ale w tej samej miejscowości. Dyrektor przekazał mi jednak informację, że organ prowadzący nie pozwolił zatrudnić mnie na czas nieokreślony, bo jest to sprzeczne z ustawą o finansach publicznych, przez co musi zatrudnić mnie ponownie na czas określony. Taka sytuacja zmusza mnie do poszukiwania pracy daleko od miejsca zamieszkania (duże miasto) lub w przypadku pozostania – do negatywnych skutków, gdy np. poważnie zachoruję lub będę chciała przejść na emeryturę. Czy stanowisko organu prowadzącego jest zgodne z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatrudnienie na czas nieokreślony nauczyciela po otrzymaniu odprawy

Umowa na czas nieokreślony dla nauczyciela

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że nie, stanowisko OP nie jest zgodne z prawem. Zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela w wyjątkowych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba wynikająca z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego z nauczycielem można zawrzeć umowę o pracę na czas określony.

 

Przepisy Karty Nauczyciela nie definiują pojęcia „potrzeby wynikającej z organizacji nauczania”. Oznacza to, że w każdym przypadku dyrektor szkoły ustala, czy z organizacji nauczania wynika konieczność zatrudnienia nauczyciela na czas określony. Prawidłowość tych ustaleń podlega kontroli sądu pracy.

 

Ustalając, co można uznać za „potrzebę wynikającą z organizacji nauczania", można oprzeć się na orzecznictwie sądowym w tym zakresie. Pojęcie „organizacja pracy nauczyciela”, której potrzeby mogą uzasadniać zatrudnienie na czas określony, należy odnieść do zasad funkcjonowania szkoły (liczba klas, rodzaj przedmiotów, liczba godzin lekcyjnych, liczba etatów, czas nauczania poszczególnych przedmiotów, zmianowość pracy szkoły), a nie wykształcenia czy umiejętności (wyrok Sądu Najwyższego z 5 września 1997 r., sygn. akt I PKN 226/97).

 

Warunki organizacji nauczania, umożliwiające zawarcie z nauczycielem umowy terminowej, nie dotyczą organizacji szkoły. W tym wyjątkowym przepisie chodzi bowiem o organizację nauczania, a nie organizację szkoły.

 

Tak więc możliwość zatrudnienia nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony musi wynikać albo z potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, albo zastępstwa nieobecnego nauczyciela. Brak jednej z tych przesłanek powoduje niemożność zatrudnienia nauczyciela zgodnie z prawem. Zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony, niezgodnie z zasadami takiego zatrudnienia, powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony niezależnie od tego, jaka umowa zostanie podpisana. Skoro w Pani przypadku jest możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony, to nie można Pani oferować umowy na czas określony. Jeśli jednak Pani taką umowę podpisze – z mocy prawa przekształci się ona w umowę na czas nieokreślony.

Wcześniejsza odprawa a nowa umowa

Nie ma przepisu, który wskazywałby, że nie można zatrudnić nauczyciela, który wcześniej otrzymał odprawę. Co więcej, nie ma przepisu, który wskazywałby, że takiego nauczyciela zatrudnia się na czas określony. Myślę, że organ prowadzący zasłania się ustawą o finansach publicznych tylko po to, aby nie zatrudnić Pani na czas nieokreślony.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl