.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy nastąpi zatarcie skazania za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 16.03.2010

Kiedy nastąpi zatarcie skazania (zapłata kary na konto fundacji, zakaz prowadzenia pojazdów przez okres 2 lat, okres próby wynoszący 2 lata) za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu? Kiedy mogę wystąpić do sądu z wnioskiem o takie zatarcie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 76 § 1 Kodeksu karnego skazanie ulega zatarciu z mocy prawa po upływie 6 miesięcy od pozytywnego zakończenia okresu próby. Jeśli wobec skazanego orzeczono środek karny (np. właśnie zakaz prowadzenia pojazdów czy świadczenie pieniężne na rzecz fundacji), zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem.

 

Okres próby rozpoczyna się od momentu uprawomocnienia się wyroku skazującego (oczywiście pod warunkiem, że nie wniesiono od wyroku żadnego środka odwoławczego).

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeśli spełnione zostały wszystkie omówione warunki, to jest:

 

  • zapłacono świadczenie pieniężne na rzecz wskazanej fundacji,
  • minął okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
  • 2-letni okres próby, a także dalszy, 6-miesięczny okres od zakończenia okresy próby, zakończył się pozytywnie,

    to nastąpiło zatarcie skazania z mocy prawa.

 

Jeśli wymienione środki karne zostały wykonane przed zakończeniem okresu próby, to zatarcie skazania nastąpiło z tą właśnie datą.

 

Z chwilą zatarcia skazania skazanie zostaje uznane za niebyłe. Nie może ono więc rodzić żadnych konsekwencji prawnych. Osoba, której to dotyczy, w świetle prawa jest niekarana, a wszystkie adnotacje o jej karalności z urzędu powinny zostać z usunięte z dokumentów, w których je umieszczono.

 

Jeżeli więc skazanie to nadal figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym, należy wystąpić do sądu, który wydał wyrok, z wnioskiem o zatarcie skazania. Sąd powinien wówczas wydać postanowienie stwierdzające fakt zatarcia skazania.

 

Opłata od wniosku o zatarcie skazania wynosi 45 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl