.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaszłam w ciąże na urlopie wychowawczym – jakie uprawnienia mi przysługują?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 14.05.2010

Mam umowę na czas nieokreślony. Obecnie od 1,5 roku przebywam na urlopie wychowawczym. Jestem w 9. tygodniu ciąży. Czy mogę złożyć wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego i powrót do pracy? W jakiej formie? Czy pracodawca może się nie zgodzić? Co się stanie, jeśli dostanę ewentualne zwolnienie lekarskie przypadające w czasie powrotu do pracy? Czy pracodawca może mnie zwolnić? Czy dostanę wynagrodzenie za czas L4? Czy stracę pozostały urlop wychowawczy, jeśli teraz go przerwę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Urlop wychowawczy kończy się przede wszystkim z upływem okresu, na jaki został udzielony. Art. 1863 Kodeksu pracy (w skrócie K. p.) przyznaje jednak pracownikowi prawo do przerwania tego urlopu. Zgodnie bowiem z tym artykułem: „pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

 

  1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy”.

 

Przerwanie urlopu wychowawczego może zostać dokonane za zgodą lub nawet bez zgody pracodawcy. W pierwszym przypadku powrót do pracy może nastąpić w każdej chwili. Na wniosek pracownika pracodawca zgadza się na przerwanie urlopu w umówionym przez strony terminie, i z tak ustaloną datą powinien się on stawić do pracy. W drugim przypadku pracownik musi zawiadomić pracodawcę o zamiarze przerwania urlopu najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. W takiej sytuacji pracodawca nie ma prawnej możliwości odmowy dopuszczenia tej osoby do pracy. Termin 30-dniowy jest spowodowany koniecznością dostosowania zakładu pracy (wydziału, komórki organizacyjnej) do nowej sytuacji.

 

Dodam też, że urlop wychowawczy może zostać podzielony na części. Części nie może być jednak więcej niż cztery. Nie ma przepisów, które decydowałyby, ile musi trwać każda z poszczególnych części urlopu. Nie ma także wskazania co do tego, ile najmniej dniu urlopu wychowawczego musi zawierać jedna część urlopu. O podziale urlopu wychowawczego decyduje pracownik, a nie pracodawca. Pracownik decyduje, na ile części chce podzielić urlop, oraz ile będę trwały jego poszczególne części.

 

Proszę więc się nie obawiać, iż przerwanie przez Panią urlopu wychowawczego spowoduje definitywną utratę niewykorzystanej części tego urlopu.

 

Jeśli chodzi o formę wniosku, to ustawodawca nie określa wprost formy, w jakiej pracownik zgłasza rezygnację z urlopu. Oznacza to, że pracownik może ją zgłosić pracodawcy także ustnie. Istotne jest, aby decyzja dotarła do wiadomości pracodawcy, który musi wyrazić na to zgodę, zwłaszcza gdy pracownik pragnie skorzystać z możliwości rezygnacji z urlopu wychowawczego bez uprzedniego zawiadomienia pracodawcy.

 

Dla celów dowodowych proponuję jednak sporządzić wniosek o przerwanie urlopu wychowawczego w formie pisemnej i wysłać go pracodawcy listem poleconym lub doręczyć osobiście.

 

Nie ma przeszkód prawnych, aby w dniu powrotu do pracy złożyła Pani pracodawcy zwolnienie lekarskie. Nie wiąże się to dla Pani z żadnymi negatywnymi skutkami prawnymi i nie może być podstawą dla pracodawcy do zwolnienia Pani z pracy. Będąc na zwolnieniu lekarskim, zachowuje Pani prawo do wynagrodzenia.

 

W świetle § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy pracownik obowiązany jest poinformować pracodawcę o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym okresie jej trwania najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności.

 

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające niezdolność do pracy z powodu choroby powinno zostać dostarczone w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

 

Przepisy nakładają na pracownika obowiązek uprzedzenia pracodawcy o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności jeszcze przed jej wystąpieniem. Oczywiście odnosi się to tylko do tych przypadków, w których przyczyna nieobecności jest z góry znana (bądź nawet możliwa do przewidzenia). Jeśli jednak było to niemożliwe (przyczyna nieobecności wystąpiła nagle, była nieprzewidywalna), pracownik przekazuje pracodawcy powyższe informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton