Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastrzeżona nazwa przedsiębiorstwa

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 26.10.2015

Czy użycie w nazwie firmy (sp. z o.o.) jako głównej części tej nazwy słowa „B…”, gdy jest firma, która tę nazwę zastrzegła, naraża mnie na zarzut naruszenia praw do własności intelektualnej? Jakie ewentualnie grożą mi konsekwencje (roszczenia) jako prezesowi spółki działającej pod taką samą lub bardzo podobną nazwą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.; skrót „Pwp”) – znakiem towarowym (usługowym) może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania towarów (usług) jednego przedsiębiorstwa od towarów (usług) innego przedsiębiorstwa. Zasadniczo najważniejszą cechą znaku towarowego jest przedstawienie go w sposób graficzny tak, aby z jego pomocą odróżniać towary (usługi) różnych podmiotów działających na rynku.

 

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Przywołana ustawa określa, na czym może polegać używanie. Chodzi tutaj między innymi o:

 

 • umieszczanie znaku na towarach i ich opakowaniach,
 • oferowanie towarów opatrzonych znakiem oraz wprowadzanie ich do obrotu,
 • eksport, import oznakowanych towarów,
 • posługiwanie się towarem opatrzonym znakiem w celu reklamy,
 • umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu.

 

Skuteczność prawa ochronnego na znak towarowy podlega jednak pewnym ograniczeniom. Uprawniony nie może zakazywać używania przez inne osoby w obrocie:

 

 • ich nazwiska lub adresu,
 • oznaczeń wskazujących na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, pochodzenie itp.
 • takiego samego lub podobnego znaku, jeżeli uprawniony sam go nie używał nieprzerwanie przez 5 lat.

 

Uprawniony nie może również zabronić innej osobie posługiwania się nazwą, pod którą osoba ta prowadzi działalność gospodarczą. W tym przypadku wymaga się dodatkowo, aby nazwa nie była używana do oznaczenia towarów będących przedmiotem działalności, aby nie zachodziła możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd i aby osoba prowadząca działalność gospodarczą działała w dobrej wierze. Innymi słowy, można posługiwać się cudzym znakiem towarowym pod warunkiem, że jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towarów lub usług. Należy pamiętać, że używanie takiego znaku musi być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu. Użycie znaku jest niezgodne z uczciwymi praktykami jeżeli:

 

 • może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego,
 • narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy, albo
 • prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.

 

Naruszenie prawa występuje już w przypadku powstania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W takiej sytuacji będzie miała zastosowanie ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 1993 r. Nr 47, poz. 211 ze zm.) Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorcy, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorcy.

 

Reasumując – jeżeli branża, w której podejmuje działalność spółka z o.o., w której Pan jest prezesem zarządu, jest całkowicie odmienna od branży właściciela znaku „B…” , to prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd jest w zasadzie nieduże. Jeżeli jednak działalność spółki i właściciela znaku jest taka sama lub w jakiś sposób zbliżona (np. usługi transportowe), to właściwsza byłaby zmiana nazwy spółki. Możliwa jest jeszcze opcja, w której nazwa „B…” pozostaje mimo zbliżonej branży działalności, natomiast do nazwy zostanie opracowane logo, które w wyraźny sposób odróżni ją od nazwy (loga) już zarejestrowanego. Zatem w pierwszej kolejności należałoby sprawdzić, w jakiej branży działa przedsiębiorca, który ma na siebie zarejestrowany znak „B…”.

 

Na zakończenie przytoczę dwa wyroki sądowe:

 

Wyrok z dnia 30 marca 2005 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach, I ACa 1738/04:

 

„Nie jest czynem nieuczciwej konkurencji samo używanie nazwy zbieżnej z oznaczeniem innego przedsiębiorstwa, o ile nie wywołuje ono ani też wywołać nie może wśród klienteli obu przedsiębiorstw konfuzji co do tożsamości obu przedsiębiorstw. Nie istnieje więc możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców jedynie poprzez używanie określonego oznaczenia”.

 

Wyrok z dnia 17 czerwca 2004 r. Sąd Najwyższy, V CK 550/03:

 

„Przedsiębiorca może dopuścić się czynu nieuczciwej konkurencji również wtedy, gdy działa w innej dziedzinie niż konkurent. Oznacza to, że nawet, jeśli nie ma między przedsiębiorcami dosłownie rozumianej konkurencyjności, to posługiwanie się przez jednego z nich podobnym znakiem towarowym czy też podobnym oznaczeniem firmy może się wiązać z nieuczciwym wykorzystywaniem renomy drugiego przedsiębiorcy (np. Coca-cola, Adidas itp.).”

 

Natomiast odpowiedzialność za naruszenie cudzego znaku towarowego potwierdzonego rejestracją sprowadza się do:

 

 • odpowiedzialności karnej (kara pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności do roku albo grzywna),
 • odpowiedzialności cywilnej (zaniechanie naruszania, wydanie korzyści majątkowej uzyskanej w następstwie naruszenia prawa z rejestracji, naprawienie wyrządzonej szkody , na wniosek uprawnionego- ogłoszenie oświadczenia o naruszeniu, np.: w telewizji, prasie. lub zapłata stosownej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 minus 4 =

»Podobne materiały

Czy można używać loga znanego producenta w działalności własnej firmy?

Otwieram sklep odzieżowy. Kupiłem ubrania od legalnego hurtownika z Wielkiej Brytanii, co mogę potwierdzić fakturą. Chciałbym handlować ubraniami znanych marek. Czy mogę znaki firmowe tych znanych firm umieścić na witrynie sklepu, na jego ścianach, na ulotkach informacyjnych o sklepie, na banerze re

 

Umieszczanie logo znanych firm na własnej komercyjnej stronie internetowej – konsekwencje prawne

Prowadzę jednoosobową firmę, sprowadzam odzież nową renomowanych firm zagranicznych. Jak z prawnego punktu widzenia mam nazwać moją działalność, aby nie ponosić z tego tytułu żadnych konsekwencji – normalnie sprzedaż renomowanych firm wymaga licencji, czy mogę wykorzystać logo tych firm na str

 

Założenie własnej działalności i przejęcie klienta byłego pracodawcy

Pracuję w restauracji, jestem szefem kuchni. Podpisywana przeze mnie umowa o pracę zawierała w swej treści art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Klient restauracji (duża firma) zaproponował mi założenie własnej działalności, w której ramach będę wykonywać usługi cateringowe. Obecnie t

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »