Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.08.2013

Otrzymałem z sądu wezwanie do stawienia się w areszcie w celu odbycia zastępczej kary pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę. Czy jeśli zapłacę grzywnę, to zostanę zwolniony z odbycia kary pozbawienia wolności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, że w przeszłości orzeczono wobec Pana karę grzywny. Obecnie otrzymał Pan wezwanie do stawienia się areszcie śledczym w celu odbycia zastępczej kary aresztu za niezapłaconą grzywnę.

 

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

 

  1. skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania, lub
  2. zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

 

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności – górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

Korzystny z punktu widzenia Pana interesu jest pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Lublinie w postanowieniu z 28 stycznia 2009 r. (sygn. akt II AKzw 15/09), w którego tezie wskazano, że: „stosownie do art. 15 § 1 k.k.w. sąd umarza postępowanie wykonawcze w przypadku zaistnienia okoliczności wyłączającej to postępowanie. Skoro przesłanką orzeczenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności jest – jak wynika z treści art. 46 § 1 k.k.w. – nieuiszczenie przez skazanego grzywny, to brak tej przesłanki stanowi okoliczność wyłączającą postępowanie w przedmiocie zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności”.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu powyższego postanowienia: „Przedmiotowe postępowanie dotyczyło zarządzenia wobec A.W. zastępczej kary pozbawienia wolności w zamian za nieuiszczoną grzywnę w wysokości 5.000 zł orzeczoną wyrokiem Sądu Okręgowego w L. z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie sygn. […] w wymiarze 350 stawek dziennych po 20 złotych każda. Na poczet grzywny orzeczonej wobec A.W. w dniu 14 listopada 2008 r. uiszczono kwotę 2000 zł […].

 

W dniu 26 stycznia 2009 r. na rachunek Sądu Okręgowego w L. wpłynęła kwota 5.000 zł uiszczona na poczet grzywny orzeczonej wyrokiem z dnia 9 kwietnia 2008 r. wydanym w sprawie [...]. Tym samym całą karę grzywny orzeczoną wymienionym wyrokiem uznać należy za wykonaną, co wyłącza dopuszczalność procedowania w przedmiocie zarządzenia zastępczej kary pozbawienia wolności”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że obecnie powinien Pan jak najszybciej wpłacić zasądzoną od Pana grzywnę i przekazać dowód uiszczenia wpłaty do sądu, który wydał postanowienie o zarządzeniu wobec Pana zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Wpłata spowoduje, że kara zostanie wykonana. W takiej sytuacji – jak wynika z powyższego stanowiska Sądu Apelacyjnego – nie można wykonać zastępczej kary pozbawienia wolności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus siedem =

»Podobne materiały

Zamiana zastępczej kary pozbawienia wolności na karę grzywny

Mój chłopak został skazany na prace społeczne, odpracował jednak tylko część kary, więc później dostał wezwanie do zakładu karnego, by odbył karę zastępczą. Nie stawił się w zakładzie, nie złożył zażalenia, bo w międzyczasie podjął pracę. Czy w tej sytuacji sąd może zamienić zastępczą karę pozbawien

 

Kara pozbawienia wolności zasądzona po nieodpracowaniu grzywny – czy można uniknąć jej wykonania?

Jakiś czas temu jechałam na rowerze po dwóch piwach i zostałam zatrzymana oraz nałożono na mnie karę grzywny. Było to moje pierwsze w życiu przewinienie. Nie odpracowałam kary, ponieważ opiekuję się chorym ojcem i 3-letnim synkiem. Teraz natomiast otrzymałam wezwanie do odbycia kary aresztu na okres

 

Niewykonanie do końca zasądzonych godzin pracy w czynie społecznym

Mój syn miał zasądzone kilkadziesiąt godzin pracy w czynie społecznym. Nie wykonał ich do końca, chciał zapłacić grzywnę, ale poinformowano mnie, że dostanie za to karę więzienia. Obecnie pracuje za granicą i ma się stawić na sprawę w sądzie. Czy może nie przyjechać? Czy jakoś uniknie kary?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »