.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaskarżenie opinii sądowych lekarzy w sprawie renty

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 27.06.2019

Brat otrzymał opinię biegłych sadowych lekarzy przed mająca się odbyć sprawą o uzyskanie renty. Chcę napisać zastrzeżenie. Przede wszystkim nie powołano biegłego dermatologa dotyczącego głównej choroby – ponieważ takowego brak. Taka informacja była wywieszona w dniu innych badań. Nie uwzględniono dostarczonego zaświadczenia, że leczy się u psychiatry. Podano złe leki (których nie przyjmuje). Czy są to wystarczające powody do napisania tego zastrzeżenia, a jeśli tak, to czy dołączyć dokumenty ponownie i czy wypis z ostatniego leczenia szpitalnego można przedstawić na sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaskarżenie opinii sądowych lekarzy w sprawie renty

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy wnieść zastrzeżenia do wydanej przez biegłego opinii. Proszę jednak zwrócić uwagę, czy sąd nie wyznaczył terminu do jej wniesienia, bowiem uchybienie temu terminowi będzie powodowało zwrócenie pisma z zastrzeżeniami. Po drugie należy wskazać, iż opinia winna być rozłożona na czynniki pierwsze i każda niejasność, brak precyzji winien być w piśmie zawierającym zastrzeżenia wskazany.

 

O ile na liście biegłych danego sądu nie ma odpowiedniego biegłego, o tyle należałoby wystąpić do sądu o ustalenia, czy w tzw. ościennych sądach okręgowych takowy biegły jest. Sąd nie powinien się bowiem ograniczać jedynie do biegłego z własnej listy, ale jeżeli na „własnej liście” nie ma biegłego określonej specjalizacji winien sięgnąć do listy sądów okręgowych sąsiednich.

 

Biegły powinien wskazać dokładnie, na podstawie jakich dokumentów wydał opinię, jakie metody badawcze zostały przez niego zastosowane. Nie może w tym temacie posługiwać się utartymi sloganami, gdyż takowe nie wskazują wprost na metody badawcze.

 

Każda ze wskazanych przez Panią okoliczności daje powody do wniesienia zastrzeżeń do opinii. Mimo iż dokumenty, które Pani przywołuje znajdują się w aktach sprawy, zasadne jest ich ponowne dołączone do zastrzeżeń, bowiem praktyka wygląda tak, że sąd wysyła do biegłego zastrzeżenia, co powoduje, że wówczas biegły otrzyma zastrzeżenia wraz z załącznikami. Sąd rozpoznający sprawy winien wiedzieć, jakie procedury diagnostyczne, badania i zastosowane leczenie zostało przeprowadzone.

 

Wskazać należy, iż sporządzona na potrzeby niniejszego postępowania opinia nie jest przekonywująca jako logiczna całość. Jak podkreśla Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 17 stycznia 2017 r., sygn. akt III AUa 353/16, „równie ważne jest więc wskazanie i wyjaśnienie w uzasadnieniu przesłanek, które doprowadziły biegłego do przedstawionych konkluzji. Opinia winna być wyczerpująca, a zatem odnosić się do wszystkich kwestii zawartych w tezie dowodowej postanowienia Sądu.” Reasumując, zastrzeżenia powinni być wniesione.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton