Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek rodzinny a dochód na osobę w rodzinie

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 05.09.2015

Jestem wdową samotnie wychowującą czworo dzieci. Z miejscowego MOPS-u otrzymuję zasiłki rodzinne na wszystkie dzieci. Ostatnio najstarszy syn przeprowadził się do swojej babci i będzie na jej utrzymaniu. Fakt wyprowadzenia się syna z domu zgłosiłam do MOPS-u. Syn zamierza jak najszybciej podjąć pracę. Czy w takiej sytuacji dochody syna będą doliczane do moich dochodów? Czy przy najbliższym składaniu nowego wniosku o zasiłek rodzinny mam go nadal wpisywać w skład rodziny?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z treści art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jej celem nie jest jednak wyręczanie strony w zaspokajaniu jej wszelkich potrzeb życiowych, lecz jedynie wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Jednocześnie zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 3 ust. 4 powołanej ustawy, potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Z całą pewnością nie powinna Pani uwzględniać syna w następnym wniosku. Nie będzie on z Panią prowadził wspólnie gospodarstwa domowego.

 

Ustawa posługuje się definicjami:

– kryterium dochodowe uprawniające do bezzwrotnych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kwot kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823) – wynosi 542 zł na osobę samotnie gospodarującą,

– dochód na osobę w rodzinie – dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie,

– dochód rodziny – suma miesięcznych dochodów osób w rodzinie,

– rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 

Pani syn po wyprowadzce nie będzie pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym. Na wszelki wypadek dobrze byłoby, aby czasowo zameldował się u babki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - 5 =

»Podobne materiały

Praca w administracji rządowej a kandydowanie na stanowisko wójta

Jestem w trzecim miesiącu ciąży, obecnie przebywam na L4. Pracuję w administracji rządowej, obowiązuje mnie ustawa o służbie cywilnej. Czy w najbliższych wyborach samorządowych mogę ubiegać się o mandat wójta? Rozumiem, że w czasie kampanii nie będę mogła przebywać na L4?

 

Pozytywna decyzja co do warunków zabudowy a renta planistyczna

Czy wydanie pozytywnej decyzji co do warunków zabudowy może być obłożone przez urząd opłatą renty planistycznej?

 

Żądanie wycięcia drzew samosiejek na granicy działki

Na granicy działki urosły mi brzozy samosiejki. Sąsiad ma przy granicy posesji (zaledwie 70 cm od płotku) szklarnię z kwiatami. Drzewa rzucają cień na część szklarni, więc sąsiad żąda ode mnie wycięcia samosiejek i odszkodowania. Czy ma do tego prawo?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »