.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiłek przedemerytalny z ZUS-u po okresie renty z KRUS-u

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 27.07.2016

Mam 61 lat, 10 lat byłem na racie z KRUS-u, po skończonej rencie zarejestrowałem się w UP jako osoba bezrobotna. Po 180 dniach mam złożyć wniosek o zasiłek przedemerytalny, mam przepracowane 20 lat w ZUS i 20 lat KRUS. Czy mogę się ubiegać o to świadczenie, skoro miałem rentę z KRUS-u?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych określa m.in.:

 

 • zasady ustalania prawa do świadczeń przedemerytalnych przyznawanych przez ZUS, tryb postępowania o przyznanie tych świadczeń i ich wypłatę,
 • zasady przejmowania przez ZUS wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przyznanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz
 • zasady wstrzymania wypłaty świadczeń i zasiłków przedemerytalnych.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia szczególne warunki wymagane do przyznania tego świadczenia, jeżeli:

 

 • przez okres co najmniej 6 miesięcy pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
 • nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 • w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 • złoży wniosek w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

 

Możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne – poza przypadkami zakończenia stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy – została przewidziana także dla osób, które przynajmniej przez pięć lat pobierały nieprzerwanie rentę z tytułu niezdolności do pracy, a następnie utraciły do niej prawo.

 

Należy jednak podkreślić, że nie chodzi tutaj o otrzymywanie renty z jakiegokolwiek tytułu, tylko renty z tytułu niezdolności do pracy przysługującej na podstawie:

 

 • ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
 • ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków przy pracy powstałych w szczególnych okolicznościach,
 • ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych, wojskowych oraz ich rodzin,
 • ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

Posiadanie prawa do renty z KRUS nie zostało tutaj wymienione, dlatego nawet gdyby spełniał Pan wszystkie inne przesłanki (takie jak określony wiek i staż pracy), nie ma Pan prawa do świadczeń przedemerytalnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII plus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »