.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasiłek rolny dla żony po zwolnieniu z pracy

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 18.01.2017

Moja żona po 10 latach została zwolniona z pracy. Ja pracuję na umowę o pracę, ale kilka lat temu otrzymałem w spadku po dziadku wraz z bratem gospodarstwo rolne o powierzchni przeliczeniowej około 3,5 hektara ,moja jest połowa (bez podziału). Gospodarstwo znajduje się w innej gminie, niż mieszkam, jest wydzierżawione krewnemu. Czy w takiej sytuacji mojej żonie należy się zasiłek zwany rolny? Jak go otrzymać? Dodam, że mamy wspólność ustawową.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) „prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:

 

  • nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
  • w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania , łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

 

a) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,

b) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

c) świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,

d) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,

e) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę,

f) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego,

g) był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,

h) był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej

i) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”.

 

Zgodnie z art. 2 ust. ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy statusu osoby bezrobotnej nie uzyska właściciel użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe.

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt I OSK 185/13)  małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i do chwili ustania współwłasności, przyjmować należy – co wiąże także organy administracji – że udziały współwłaścicieli danej rzeczy (np. nieruchomości rolnej) są równe. Dlatego urzędnicy powinni przyjąć założenie, że powierzchna użytków rolnych znajdujących się w majątku wspólnym małżonków w połowie przypada jednemu z nich, a w drugiej połowie – drugiemu.

 

Słowem – choć mają Państwo współwłasność, należy przyjąć, że Pana małżonka posiada prawa jedynie do połowy gospodarstwa, a co za tym idzie, nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, więc może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, jeśli spełnia pozostałe warunki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl