.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Możliwość zasiedzenia służebności gruntowej

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 31.01.2009

Moje pytanie dotyczy możliwości zasiedzenia służebności gruntowej. Pokrótce sytuacja przedstawia się następująco: Przedsiębiorstwo przesyłowe w 1970 r. umieściło na gruncie należącym do postronnej osoby dwa słupy linii średniego napięcia. Właściciel nieruchomości – pomimo braku tytułu prawnego przedsiębiorstwa do umieszczenia słupów w tym miejscu – nie czynił przeszkód, aby jego pracownicy zajmowali się konserwacją i remontami urządzeń. Natomiast kolejny właściciel odmawiał im wstępu na należący do niego teren. Wówczas przedsiębiorstwo wystąpiło do sądu o stwierdzenie nabycia służebności przez zasiedzenie. Czy powództwo zostanie uwzględnione?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 285 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa). Przy czym, służebność gruntowa może mieć jedynie na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej lub jej oznaczonej części.

 

Stosunki między właścicielem gruntu a przedsiębiorstwem przesyłowym mogą zostać uregulowane w ten sposób, że na rzecz przedsiębiorstwa zostanie ustanowiona służebność gruntowa, przy czym okoliczność, że nieruchomość władnąca wchodzi w skład przedsiębiorstwa energetycznego sama przez się nie wyklucza możliwości zrealizowania przez strony umowy o ustanowienie służebności gruntowej celu określonego w art. 285 § 2 K.c. (zob. uchwała SN z 17.01.2003 r., III CZP 79/02, OSNC Nr 11/2003, poz. 142).

 

Sposobem na uzyskanie tytułu prawnego do korzystania z gruntu jest nabycie służebności gruntowej przez zasiedzenie, zgodnie z art. 292 K.c., ale tylko w wypadku, gdy polega na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (zob. postanowienie SN z 04.11.1998 r., II CKU 69/98, Prok. i Pr. Nr 2/1999, poz. 30). Przy czym, warunkiem nabycia przez zasiedzenie jest to, aby trwałe i widoczne urządzenie zostało wykonane przez posiadacza służebności, a nie przez właściciela nieruchomości, z której posiadacz korzysta w zakresie służebności (zob. wyrok SN z 24.05.1974 r., III CRN 94/74, OSNC Nr 6/1975, poz. 94). Bieg terminu zasiedzenia służebności gruntowej rozpoczyna się od chwili, gdy posiadacz tej służebności przystąpił do korzystania z trwałego i widocznego urządzenia (zob. uchwała SN z 21.04.1967 r., III CZP 12/67, OSNC Nr 12/1967, poz. 212).

 

Sąd Najwyższy uznał, pomimo niedawnych wątpliwości co do dopuszczalności istnienia służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa, że istnieje nie tylko możliwość ustanowienia służebności gruntowej, ale również jej nabycia w drodze zasiedzenia. Właściciele gruntów, na których znajdują się urządzenia takie jak słupy i linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi i gazociągi wykorzystywane przez firmy przesyłowe, muszą się więc liczyć z możliwością ustanowienia służebności gruntowej na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego (zob. wyrok SN z 08.09.2006 r., II CSK 112/06, MoP Nr 19/2006, s. 1016).

 

Nabycie przez zasiedzenie służebności gruntowej jest dopuszczalne nawet wówczas, gdy nie jest ona konieczna, a jedynie usprawnia prowadzenie przedsiębiorstwa (zob. wyrok SN z 31.05.2006 r., IV CSK 149/05). Jak podkreślił SN, okoliczności umieszczenia urządzeń przesyłowych na cudzym gruncie będą miały w sprawach tego rodzaju znaczenie jedynie dla celów określenia terminu zasiedzenia.

 

Postanowienie SN z 04.10.2006 r., II CSK 119/06.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 9 =
.

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl