Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 10.04.2019

Sprawa dotyczy zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela. Moja mama rozwiodła się w 1987 r. Od tego czasu samoistnie zarządza nieruchomością, która od 1980 r. była własnością obojga rodziców. Ojciec wyjechał w 1982 r. do USA. W 1994 r. napisał pismo, w którym zrzekł się swojego udziału w mieszkaniu na moją rzecz – czyli córki, ale nie przeprowadzono wtedy podziału majątku, a wyznaczony pełnomocnik zmarł. Czy takie „zainteresowanie” właściciela można uznać za przerwanie biegu zasiedzenia? Czy można w tej sytuacji przeprowadzić sprawę o zasiedzenie mieszkania przez mamę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Zasiedzenie nieruchomości przez współwłaściciela

Sprawa nie jest jednoznaczna. Otóż zasiedzenie udziału różni się w zasadniczy sposób od zasiedzenia całości rzeczy. Należałoby zadać sobie podstawowe dla sprawy pytania: do kogo było skierowane przedmiotowe pismo, do byłej żony? Kto zamieszkuje w lokalu? Kto opłaca rachunki, podatki? Czy ojciec w jakikolwiek sposób interesował się nieruchomością?

 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 20 września 2012 r. wydanego w sprawie o sygn. akt IV CSK 117/12 wyraził pogląd, iż niewykonywanie prawa posiadania przez innego współwłaściciela nie uprawnia do wniosku, że współwłaściciel posiadający przejął rzecz w samoistne posiadanie w zakresie jego uprawnień (Opubl: Legalis).

 

Powtórzyć należy za Sądem Najwyższym, iż zgodnie z treścią art. 206 K.c. – z charakteru współwłasności wynika uprawnienie do współposiadania w zakresie niewyłączającym pozostałych współwłaścicieli i prawo to cechuje jedność przedmiotu własności, wielość podmiotów i niepodzielność samego prawa. Niepodzielność prawa wyraża się w tym, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy. Posiadanie rzeczy przez współwłaściciela jest zatem posiadaniem właścicielskim i samoistnym, stanowi bowiem realizację jego niepodzielnego prawa do rzeczy. Oznacza to, że z faktu posiadania rzeczy przez współwłaściciela wynika jedynie, iż korzysta on z tej rzeczy zgodnie z przysługującym mu prawem. Niewykonywanie prawa posiadania przez innego współwłaściciela nie uprawnia do wniosku, że współwłaściciel posiadający przejął rzecz w samoistne posiadanie w zakresie jego uprawnień.

 

Oceniając tę kwestię, Sąd Najwyższy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 czerwca 2010 r. wydanego w sprawie o sygn. akt III CSK 300/09 przyjął, iż niepodzielność prawa wyraża się w tym, że każdy ze współwłaścicieli ma prawo do całej rzeczy, a posiadanie rzeczy przez współwłaściciela jest posiadaniem właścicielskim i samoistnym, gdyż stanowi realizację jego niepodzielnego prawa do rzeczy (za SIP Lex nr 852670).

 

W uzasadnieniu przytoczonego powyżej postanowienia z dnia 20 września 2012 r. Sąd Najwyższy stwierdził, iż posiadanie „właścicielskie” całej rzeczy przez współwłaściciela niezbędne do zasiedzenia wymaga, żeby współwłaściciel żądający stwierdzenia zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela dał wyraz temu, że zmienił (rozszerzył) zakres swego samoistnego posiadania ponad realizację uprawnienia z art. 206 K.c.. Skuteczność takiej zmiany wymaga, aby uczynił to jawnie, czyli zamanifestował ją w sposób widoczny dla współwłaściciela i otoczenia, gdyż sama świadomość posiadania samoistnego ponad realizację uprawnienia z art. 206 K.c. nie może być uznana za wystarczającą, a co za tym idzie – jest prawnie bezskuteczna.

 

Również i w treści postanowienia z dnia 29 czerwca 2010 r. zawarto pogląd, że posiadanie właścicielskie całej rzeczy przez współwłaściciela wyłącznie dla siebie i z wolą odsunięcia od realizacji praw do tej rzeczy innych współwłaścicieli jest możliwe, jednak wymaga, żeby współwłaściciel żądający stwierdzenia zasiedzenia idealnego udziału innego współwłaściciela udowodnił, że zmienił (rozszerzył) zakres swego samoistnego posiadania ponad realizację uprawnienia z art. 206 K.c. i uzewnętrznił tę zmianę wobec współwłaścicieli, a zastosowanie w takim wypadku domniemania z art. 339 K.c. wymaga wykazania przez współwłaściciela, że posiada rzecz ponad swoje prawo wynikające ze współwłasności.

 

Reasumując, zasiedzenie jest możliwe, ale wymaga przeprowadzenia złożonego postępowania dowodowego wykazującego, że mama manifestowała wobec ojca władanie rzeczą (mieszkaniem) ponad przysługujący jej udział.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 2 =

»Podobne materiały

Jak się bronić przed zasiedzeniem?

Nabyłam w spadku część nieruchomości (dziedziczenie ustawowe) w wyniku uchylenia postanowienia stwierdzającego, że spadek przypadł Skarbowi Państwa z uwagi na brak spadkobierców ustawowych. Inny ze spadkobierców zbył kilka lat temu swój udział w spadku, ale teraz chce wykazać, że należy mu się cała

Zasiedzenie a podatek od nabycia nieruchomości

Po rodzicach siostry i brata pozostała nieruchomość z domem. Została ona przekazana w formie darowizny synowi, który jednak wkrótce opuścił rodziców i odtąd nie wiemy, gdzie przebywa i co robi (było to 35 lat temu). Nieruchomością i rodzicami aż do śmierci opiekowała się siostra. Czy można uznać, że

Przekazanie nieruchomości a zasiedzenie

W styczniu 1974 r. osoba stała się posiadaczem samoistnym w złej wierze nieruchomości. W styczniu 1984 r. nastąpiło przeniesienie posiadania na syna tej osoby. Czy syn może być posiadaczem samoistnym w dobrej wierze? O tym, że ojciec nie był właścicielem nieruchomości syn dowiedział się po śmierci o
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »