.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasiedzenie gruntu pod domkiem letniskowym

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 20.03.2022 • Zaktualizowane: 20.03.2022

Zwracam się z prośba o pomoc w znalezieniu przepisów, na które mogę się powołać w sprawie przejęcia - zasiedzenia na własność gruntów znajdujących się pod domkiem letniskowych na terenie Lasów Państwowych. Domek był wybudowany w latach 70. W latach 90. domek był sprzedany osobom prywatnym, a ja go kupiłem w 2009 r. Wstępnie dowiedziałem się, że nie musiałbym wykupywać/płacić za te grunty, tylko mogę wystąpić o zasiedzenie gruntu, gdyż domek jest tam od ponad 50 lat. Czy to prawda?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiedzenie gruntu pod domkiem letniskowym

Zasiedzenie domku letniskowego

Z uwagi na termin udzielenia porady chciałbym przekazać naszą opinię w Pana sprawie, a jeśli dośle nam Pan w terminie późniejszym ww. informacje/dokumenty, odniesiemy się także do nich.

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 172. [Przesłanki zasiedzenia]

§ 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

§ 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.

Art. 173. [Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego]

Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

Art. 175. [Odpowiednie stosowanie przepisów o przedawnieniu]

Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.

Art. 176. [Doliczenie posiadania poprzednika]

§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.

 

Art. 341. [Domniemanie posiadania zgodnego z prawem]

Domniemywa się, że posiadanie jest zgodne ze stanem prawnym. Domniemanie to dotyczy również posiadania przez poprzedniego posiadacza”.

Bieg zasiedzenia

Kluczowe dla Pana jest uregulowanie w art. 176 § 1: „Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści".

 

Z uwagi na posiadanie nieruchomości przez ok. 50 lat, przy założeniu ww. ciągłości posiadania, w mojej ocenie są podstawy do twierdzenia, że ma Pan prawo dochodzenia zasiedzenia tej nieruchomości.

 

Przy zasiedzeniu nie musi Pan płacić ceny za nieruchomość. Częścią kosztów postępowania sądowego jest opłata sądowa za zasiedzenie w kwocie 2000 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl