Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie działki w dobrej wierze

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 24.06.2019

Sprawa dotyczy zasiedzenia działki w dobrej wierze. Poniżej opiszę po kolei jak wygląda sytuacja. Zakupiłem działkę zabudowaną o pow. ponad 14 tys. m2 w 1991 roku. Od 1989 dzierżawiłem budynek i teren o pow. 2,5 ha. W 1991 kupiłem część tego terenu , teren został wrysowany w dokumentację i podpisany przez sprzedającego. W 1991 roku zakupioną notarialnie działkę zabudowaną ogrodziłem. Pozostała cześć działki została sprzedana spółce z o.o., a następnie syndyk tej spółki w 2105 tym roku sprzedał osobie fizycznej. Wówczas to okazało się, że były to dwie działki geodezyjnie oznaczone, a zajmowany i ogrodzony w 1991 roku teren zabiera 242 m2 działki obecnego właściciela. w 2010 roku urzędnicy UM przeprowadzili kontrolę w celu naliczenia podatku od nieruchomości i nie stwierdzili nieprawidłowości w powierzchni branej do naliczania podatku od nieruchomości. Sumując: 1. Zakupiłem teren umową notarialną, ale bez konkretnej mapki. 2. Niezwłocznie po kupnie ogrodziłam zakupiony teren (są świadkowie, którzy stawiali ten płot). 3. Płaciłem podatki takie, jakie mi naliczono. 4. Minęło 20 lat. 5. Od 1989 teren sąsiedniej działki służy mi jako wjazd na posesję, jest tam brama wjazdowa i zawsze tam była. Czy te fakty są wystarczające, aby sąd uznał zasiedzenie działki w dobrej wierze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że nie uzyska Pan zasiedzenia. Zasiedzenie – w najogólniejszym ujęciu – polega na nabyciu określonego prawa przez osobę nieuprawnioną na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa. W konsekwencji zasiedzenie polega również na utracie prawa przez osobę dotychczas uprawnioną.

 

Posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie przez określony czas jako posiadacz samoistny (art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego). Wynika z tego, że jedną z przesłanek nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia stanowi nieprzerwane samoistne posiadanie nieruchomości.

 

Posiadanie – w najogólniejszym ujęciu – jest szczególnym stanem faktycznym polegającym na rzeczywistym władztwie nad rzeczą. Do nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia prowadzi tylko posiadanie samoistne. Zgodnie z art. 336 Kodeksu cywilnego posiadaczem samoistnym nieruchomości jest ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel.

 

Bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy samoistny posiadacz zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest właścicielem nieruchomości. Do nabycia prawa własności nieruchomości nie prowadzi natomiast posiadanie zależne, w ramach którego posiadacz włada nieruchomością nie jak jej właściciel lecz jak osoba, której przysługuje inne prawo dotyczące nieruchomości (zobacz: art. 336 Kodeksu cywilnego).

 

Dzierżawa jest posiadaniem zależnym. Okresu posiadania jako dzierżawca nie może Pan wliczyć do okresu posiadania. Jak rozumiem, Pan kieruje sprawę w kierunku posiadania w dobrej wierze. Z przepisu art. 172 § 1 Kodeksu cywilnego wynika, że drugą – obok samoistnego posiadania – przesłanką nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia jest upływ czasu. Uzyskanie własności przez zasiedzenie następuje tylko wówczas, gdy zasiadujący posiadał nieruchomość przez określony czas.

 

Nabycie prawa własności nieruchomości następuje po upływie dwudziestu lub trzydziestu lat od uzyskania posiadania prowadzącego do zasiedzenia (art. 172 Kodeksu cywilnego). Długość terminu zasiedzenia uzależniona jest od tego, czy w chwili objęcia nieruchomości w posiadanie posiadacz był w dobrej, czy też w złej wierze.

 

W literaturze i orzecznictwie przyjmuje się – w najogólniejszym ujęciu – że dobra wiara polega na istnieniu po stronie określonego podmiotu błędnego, lecz usprawiedliwionego przekonania o przysługującym mu prawie. W dobrej wierze jest zatem osoba, która błędnie sądzi, że przysługuje jej pewne prawo, a jej przekonanie usprawiedliwione jest okolicznościami konkretnego stanu faktycznego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1971 r., sygn. akt III CR 302/71; „Nowe Prawo” 1973 r., nr 4, s. 580–582). Złą wiarę przypisać natomiast należy osobie, która bądź to wie, że nie przysługuje jej określone prawo, bądź to nie wie o tym, lecz brak jest podstaw do usprawiedliwienia tej niewiedzy, a zatem w złej wierze jest także osoba, która – w świetle okoliczności konkretnego przypadku - powinna wiedzieć o braku swego uprawnienia.

 

I tu problemem mogą stać się mapy, wyrysy, ewidencja gruntów. Jeśli z łatwością mógł Pan się dowiedzieć, że granica nie przebiega tam, gdzie Pan ogrodził działkę – wykluczy to dobrą wiarę. Nie ma znaczenia, że nie okazano Panu mapy. Niewątpliwie w Pana akcie notarialnym jest wyszczególnione, co Pan kupił i o jakiej powierzchni. Numer działki zapewne także widnieje. Biorąc pod uwagę Pana opis, obawiam się, że przez zasiedzenie nie uda się Panu uzyskać własności spornego pasa.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus jeden =

»Podobne materiały

Jak się bronić przed zasiedzeniem?

Nabyłam w spadku część nieruchomości (dziedziczenie ustawowe) w wyniku uchylenia postanowienia stwierdzającego, że spadek przypadł Skarbowi Państwa z uwagi na brak spadkobierców ustawowych. Inny ze spadkobierców zbył kilka lat temu swój udział w spadku, ale teraz chce wykazać, że należy mu się cała

 

Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze i przeniesienie własności

W styczniu 1974 r. osoba stała się posiadaczem samoistnym w złej wierze nieruchomości. W styczniu 1984 r. nastąpiło przeniesienie posiadania na syna tej osoby. Czy syn może być posiadaczem samoistnym w dobrej wierze? O tym, że ojciec nie był właścicielem nieruchomości syn dowiedział się po śmierci o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »