Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasiedzenie działki użytkowanej od 70 lat

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 15.01.2017

Czy możliwe jest zajęcie przez zasiedzenie działki, która przez całe życie była użytkowana przez moich dziadków, następnie przez ojca i jego siostrę? Akt własności i postępowania spadkowe obejmują jednak dalszych krewnych (rodzeństwo dziadków i ich spadkobierców), którzy od dziesiątek lat (albo i nigdy w życiu) nie postawili nogi na tej działce, nigdy nie występowali jako właściciele i z pewnością „właścicielami samoistnymi” byli moi dziadkowie. Babcia umarła jednak 22 lata temu, dziadek jeszcze wcześniej. Od tego czasu działką zajmują się ojciec i jego siostra jako „właściciele samoistni”. Były prowadzone postępowania spadkowe i w wyrokach sądu są wymienieni inni spadkobiercy (dalsza rodzina), którzy jednak nigdy w żaden sposób nie zajmowali się tą działką, nawet nie pojawiali się tam, nie interesowali w ogóle. Jednym słowem działka jest od ok. 70 lat użytkowana przez moją bliską rodzinę (w tej chwili ja, ojciec i jego siostra, wcześniej babcia i dziadek), no ale nie jest to jedna osoba, tylko kolejne „pokolenia”. Czy w takich okolicznościach jest możliwe zasiedzenie tej działki przeciw dalszej rodzinie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiedzenie działki użytkowanej od 70 lat

Fot. Fotolia

Zasiedzenie nigdy nie jest „przeciw” komukolwiek, bowiem stanowi ono wyjątkowy sposób nabycia własności z mocy prawa poprzez spełnienie zacytowanych przeze mnie warunków przewidzianych w Kodeksie cywilnym:

 

„Rozdział II

Zasiedzenie

Art. 172. [Przesłanki zasiedzenia]

§ 1.  Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

 

§ 2.  Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

 

Art. 173. [Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego]

Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.

 

Art. 174. [Zasiedzenie ruchomości]

§ 1.  Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

 

§ 2.  Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.

 

Art. 175. [Odpowiednie stosowanie przepisów o przedawnieniu]

Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.

 

Art. 176. [Doliczenie posiadania poprzednika]

§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

 

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza”.

 

Z powyższego wynika ewidentnie, że te przesłanki to czas i nieprzerwane posiadanie, do którego można doliczyć posiadanie poprzedników. Dlatego tez w opisanej sprawie zostały spełnione przesłanki ubiegania się o stwierdzenie zasiedzenia. Bo, jak pisałam, samo zasiedzenie następuje z mocy prawa, ale do wykazania tytułu prawnego potrzebne jest postanowienie sądu stwierdzające nabycie własności przez zasiedzenie. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu i wyłażąc spełnienie przesłanek zasiedzenia w złej wierze (nieprzerwane lat 30).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - IX =

»Podobne materiały

Jak się bronić przed zasiedzeniem?

Nabyłam w spadku część nieruchomości (dziedziczenie ustawowe) w wyniku uchylenia postanowienia stwierdzającego, że spadek przypadł Skarbowi Państwa z uwagi na brak spadkobierców ustawowych. Inny ze spadkobierców zbył kilka lat temu swój udział w spadku, ale teraz chce wykazać, że należy mu się cała

 

Zasiedzenie nieruchomości w złej wierze i przeniesienie własności

W styczniu 1974 r. osoba stała się posiadaczem samoistnym w złej wierze nieruchomości. W styczniu 1984 r. nastąpiło przeniesienie posiadania na syna tej osoby. Czy syn może być posiadaczem samoistnym w dobrej wierze? O tym, że ojciec nie był właścicielem nieruchomości syn dowiedział się po śmierci o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »