.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasiedzenie części nieruchomości po dziadkach

Autor: Kiecana Kamil • Opublikowane: 09.08.2021 • Zaktualizowane: 09.08.2021

Ponad 20 lat temu moi dziadkowie postanowili podzielić swój majątek pomiędzy dwoje dzieci. U notariusza został podpisany akt notarialny, jednak według ich relacji przed podpisaniem tego aktu została podpisana umowa, według której wujek zrzekał się swojej części spadku, przekazując ją na mnie. Byłam wtedy osobą niepełnoletnią i dlatego w akcie notarialnym jako właściciel widnieje tylko moja mama. Wujek mieszkał w domu dziadków od urodzenia do roku 1979, a umowa została spisana w 1993 r. Chciałam uregulować stan prawny nieruchomości, niestety nigdzie nie możemy odnaleźć wspomnianej umowy, kancelaria już nie istnieje, nie odnaleźliśmy jej w archiwach sądowych. Czy zatem można ustalić moją współwłasności nieruchomości, wnosząc o zasiedzenie? Zawsze uważałam, że piętro domu należy do mnie, mieszkam tu od urodzenia (1979), od 18 roku życia partycypuję w kosztach, od 2000 r. zamieszkuję, utrzymuję, remontuję i opłacam rachunki za piętro budynku i ubezpieczenie. Zależy mi na zasiedzeniu tej części nieruchomości, czy da się to przeprowadzić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasiedzenie części nieruchomości po dziadkach

Przesłanki zasiedzenia

Zacznijmy od przepisów Kodeksu cywilnego (K.c.), które mówią o przesłankach zasiedzenia:

 

„Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

§ 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych.”

 

Art. 173. [Bieg zasiedzenia w stosunku do małoletniego]

„Jeżeli właściciel nieruchomości, przeciwko któremu biegnie zasiedzenie, jest małoletni, zasiedzenie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania pełnoletności przez właściciela.”

 

Art. 174. [Zasiedzenie ruchomości]

„§ 1. Posiadacz rzeczy ruchomej niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako posiadacz samoistny, chyba że posiada w złej wierze.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do rzeczy wpisanej do krajowego rejestru utraconych dóbr kultury.”

 

Art. 175. [Odpowiednie stosowanie przepisów o przedawnieniu]

„Do biegu zasiedzenia stosuje się odpowiednio przepisy o biegu przedawnienia roszczeń.”

 

Art. 176. [Doliczenie posiadania poprzednika]

„§ 1. Jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło przeniesienie posiadania, obecny posiadacz może doliczyć do czasu, przez który sam posiada, czas posiadania swego poprzednika. Jeżeli jednak poprzedni posiadacz uzyskał posiadanie nieruchomości w złej wierze, czas jego posiadania może być doliczony tylko wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania obecnego posiadacza wynosi przynajmniej lat trzydzieści.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy obecny posiadacz jest spadkobiercą poprzedniego posiadacza.”

 

Posiadacz samoistny

Zgodnie z poglądami piśmiennictwa upływ ustawowego terminu zasiedzenia oraz władanie nieruchomością jako posiadacz samoistny to obligatoryjne przesłanki zasiedzenia. Osoba faktycznie władająca rzeczą jak właściciel może być uznana za posiadacza samoistnego. Chwila objęcia nieruchomości w posiadanie decyduje przy ocenie dobrej wiary u jej posiadacza. Nie ma znaczenia późniejsza zmiana świadomości posiadacza i nie uzasadnia ona przedłużenia terminu zasiedzenia do lat 30 (postanowienie SN z 25.06.2003 r., III CZP 35/03, LEX nr 83981).

 

Z upływem ostatniego dnia określonego terminu posiadacz samoistny nabywa prawo własności nieruchomości na podstawie zasiedzenia. Prawo własności nieruchomości dotychczasowego właściciela gaśnie z tym samym dniem. Zasiedzenie, zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, nie powoduje wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość, pomimo że jest pierwotnym sposobem nabycia prawa własności (tak J. Ciszewski, J. Bocianowska [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. P. Nazaruk, Warszawa 2019, art. 172).

 

Zgodnie z tym, co Pani wskazała, zakładam, że była Pani i jest w przekonaniu, że przedmiotowa część domu należy do Pani, aktywnie uczestniczyła i uczestniczy Pani wciąż w jego utrzymaniu, opłacała i opłaca Pani rachunki, wykonuje Pani remonty, potrzebne naprawy oraz ubezpiecza Pani nieruchomość.

 

Udowodnienie w sądzie zasiedzenia w dobrej wierze

Wiele zależy od strategii procesowej i sprawnego pełnomocnika, a także od postawy uczestników postępowania, ale jeśli sąd potwierdziłby Pani dobrą wiarę i jeśli posiada Pani nieruchomość (jej część) nieprzerwanie od lat dwudziestu (Pani wskazuje na 2000 r.) jako posiadacz samoistny, to istnieją argumenty ku temu, aby uznać, że merytorycznie ma Pani duże szanse na skuteczne zasiedzenie przedmiotowej części nieruchomości. Oczywiście reprezentacja przez pełnomocnika nie jest niezbędna, lecz daje większą gwarancję, że Pani interes zostanie ochroniony.

 

Zaświadczenie przez mamę i wujka potwierdzające fakt utrzymywania przez Panią części nieruchomości oczywiście będzie miało znaczenie w sądzie. Co do dokumentów, to w tej kwestii pomoże kompleksowo pełnomocnik, natomiast mogą wskazać, że pomocne będą dowody wpłaty podatku dotyczącego nieruchomości, ubezpieczenia, dowody napraw, remontów itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl