.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasądzenie zawieszonej kary

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 06.10.2016

Narzeczony został aresztowany i wykonywana jest wobec niego kara. Miał zasądzone pozbawienie wolności i grzywnę (zawieszenie). Czy jest możliwość odwieszenia lub czy taka możliwość była z chwilą rozpoczęcia sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że aktualnie narzeczony przebywa w zakładzie karnym, mimo że orzeczona wobec niego kara pozbawienia wolności została warunkowo zawieszona na dwuletni okres próby.

 

Okres próby rozpoczyna swój bieg od dnia uprawomocnienia się wyroku karnego. Zatem w pierwszej kolejności należy ustalić, kiedy wyrok wydany przeciwko Pani narzeczonemu uprawomocnił się. Datę prawomocności ustali Pani na samym wyroku (na pieczęci sądu) albo w sekretariacie sądu, który wydał wyrok, podając sygnaturę akt, pod którą toczyła się sprawa.

 

W okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy od zakończenia okresu próby sąd musi (obligatoryjnie) lub może (fakultatywnie) zarządzić wykonanie kary, jeśli zajdą ku temu wskazane w kodeksie karnym przesłanki.

 

Obligatoryjny obowiązek zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności ustawodawca nałożył na sąd w przypadku gdy, skazany w okresie próby lub w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, po pierwsze, popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania; po drugie gdy skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

 

Natomiast sąd może (ale nie musi) zarządzić względem skazanego karę pozbawienia wolności w następujących wypadkach:

 

Po pierwsze, jeżeli skazany w okresie próby lub w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Sąd zarządza wykonanie kary, a więc już obligatoryjnie, jeżeli okoliczności te zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

Po drugie, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

 

Prawdopodobnie więc względem Pani narzeczonego w okresie próby lub w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia zaszła któraś z przesłanek zarządzenia wykonania kary.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »