Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zasady zaokrąglania podatków

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 12.01.2016

Zasady zaokrąglania podatków reguluje Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą wszelkie wartości pieniężne występujące przy obliczaniu podatków zaokrągla się co do zasady do pełnych złotych. W przypadku niektórych podatków przepisy szczególne mogą ustanawiać jednak odmienne zasady zaokrąglania.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej1 podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jest to ogólna zasada zaokrąglania podatków, od której wyjątki wprowadzają dalsze przepisy Ordynacji podatkowej oraz ustawy szczególne. Zaznaczyć należy, że na mocy art. 63 § 2 Ordynacji podatkowej zasady zaokrąglania podatków nie stosuje się do podatków i opłat lokalnych. Nie ma ona zastosowania również do zaliczenia wpłaty, zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku.

 

Na mocy art. 63 § 1a Ordynacji podatkowej wedle innej niż ogólna zasady zaokrągla się podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych2 oraz kwoty podatków od nich pobierane. Dotyczy to podatków:

 

  1. z odsetek od pożyczek, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej;
  2. z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych;
  3. z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony (np. bank).

 

W powyższych przypadkach zasadą jest zaokrąglanie do pełnych groszy w górę.

 

Odmienne zasady zaokrąglania występują również w podatku VAT. Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług3 kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

 

 

 

 

______________________________

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)

3 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 12.01.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 9 =

 

»Podobne materiały

Sposób i moment powstawania odsetek od zaległości podatkowych

Artykuł wyjaśnia sposób i moment powstawania odsetek od zaległości podatkowych oraz wskazuje zasady stosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »