.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 30.07.2015

Pracuję na 1/2 etatu w zakładzie, w którym jest ZFŚS. W zakładzie na początku roku zbierane jest kryterium dochodowe. Wszystkie bony, które dostaję według kryterium dochodowego zakład dzieli mi na pół np. na dzień dziecka wszystkim przysługiwało 60 zł na dziecko, a ja dostałem 30 zł. Czy tak powinno być? Czy świadczenia urlopowe też są dzielone na pół?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

 

Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Kryterium to jest jedynym kryterium według którego przyznawane są świadczenia z funduszu.

 

Zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu, z uwzględnieniem zasad wymienionych wyżej, oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

 

Dysponowanie środkami funduszu powinno odbywać się na podstawie kryterium socjalnego, czyli sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. W tym zakresie regulamin funduszu nie może wprowadzać dodatkowych warunków otrzymania świadczenia. Niedopuszczalne są zatem takie zapisy w regulaminie, które uzależniają przyznanie świadczenia z funduszu od:

– wymiaru zatrudnienia – nie można stosować zasady proporcjonalności wysokości świadczenia do wymiaru zatrudnienia,

– stażu pracy, gdyż prawo pracownika do korzystania ze świadczeń funduszu powstaje już w chwili zatrudnienia.

 

Wymiar etatu, w jakim jest zatrudniony pracownik, nie ma wpływu na przyznawanie świadczeń z funduszu. Dlatego też pracodawca nie może w regulaminie ZFŚS ani w praktyce wprowadzić zasady ustalania wysokości przyznawanych świadczeń proporcjonalnie do wielkości etatu danego pracownika. Przepisy tego regulaminu nie mogą być dla osób uprawnionych mniej korzystne niż przepisy ustawy. Stąd jedynie dochody pracownika (jego rodziny), a także sytuacja życiowa i rodzinna powinna mieć wpływ na wysokość przyznanych mu świadczeń socjalnych.

 

Jeśli chodzi o świadczenie urlopowe to może ono – w odróżnieniu od innych świadczeń z ZFŚS być uzależnione od wysokości etatu (i dla Pana wypłacane proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl