.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zasada praw nabytych

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 18.10.2018

Czy obowiązuje zasada praw nabytych do 10-cio letniego okresu przechowywania dokumentacji medycznej zakończonej przed wejściem w życie ustawy z 6 lipca 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z uwagi na to, iż zadała Pani ogólne pytanie dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej, mam nadzieję, że udzielę wyjaśnień zgodnie z Pani oczekiwaniami.

 

I tak dokumentację medyczną sporządzoną i udostępnioną przed dniem wejścia w życie ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta należy przechowywać przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

 

Z czego to wynika? Otóż  przepis art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U., poz. 641) mówi, iż  do dokumentacji medycznej sporządzonej i udostępnionej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

A przepisy dotychczasowe to ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty i jej art. 41 ust. 7, który obowiązuje od 23 kwietnia 2008 r.:

 

„7. Dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon”.

 

W tym czasie obowiązywało też rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 lipca 2001 roku w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania, które w § 17 ust.1 stanowiło: 

 

„1. Dokumentację przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, dokumentację przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon”.


Rozporządzenie to wprawdzie przewidywało okres 10-letni przechowywania dokumentacji, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, jednak jako akt niższego rzędu w stosunku do ustawy od 23 kwietnia 2008 r. stosować w takim przypadku należy przepis ustawy

Obecnie zarówno rozporządzenie, jak i zapis art. 41 ust. 7 ustawy już nie obowiązują, teraz określa to, jak wyżej napisałam, ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Wobec powyższego, odpowiadając wprost na Pani pytanie, zasada praw nabytych do 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji medycznej zakończonej przed wejściem w życie ustawy z 6 lipca 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie obowiązuje z uwagi na to, iż przed wejściem w życie tej ustawy obowiązywał też 20-letni okres przechowywania dokumentacji medycznej.

 

Wynika to wprost z  ustawy wprowadzającej ustawę o prawach pacjenta, która to ustawa określiła, iż do dokumentacji medycznej sporządzonej i udostępnionej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Natenczas przepisy obowiązujące to ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl