Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzuty w US przed nieprawomocnym wyrokiem

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 23.06.2016

Urząd kontroli skarbowej przeprowadził u mnie kontrolę za lata 2011 do 2013 i wydał decyzję. Złożyłem odwołanie do naczelnika izby skarbowej (sprawa w toku). W międzyczasie naczelnik US wysłał mi wezwanie w celu osobistego stawiennictwa, aby przedstawić mi zarzuty. Czy na tym etapie, jak decyzje są nieprawomocne, naczelnik UKS może mi już przedstawić zarzuty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa „zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku”. Bieg ww. terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem m.in. wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

 

Zatem jeśli wspomniany przez Pana organ działa w sposób standardowy, przedstawienie zarzutów dotyczących zobowiązania podatkowego, które może wygasnąć przez przedawnienie, ma nie dopuścić właśnie do przedawnienia poprzez zawieszenie biegu jego terminu. Jest to standardowe działanie organów.

 

Warto jednak pamiętać, że jak słusznie zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. akt II FSK 1372/13), „nie wystarczy dla osiągnięcia skutku zawieszenia z art. 70 § 6 pkt 1 o.p. dokonać przedstawienia podatnikowi zarzutu w sprawie o podejrzenie popełniania jakiegokolwiek przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, lecz zarzut ten powinien dotyczyć tego zobowiązania podatkowego, którego bieg z art. 70 § 1 o.p., ma zostać zawieszony”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus V =

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za wystawianie „pustych” faktur

W maju wystawiłam na polecenie szefa faktury firmie, z którą współpracujemy. Były to faktury „puste”, ponieważ towar został dostarczony dopiero w sierpniu. Kto w razie kontroli zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w tej sytuacji?

 

Duża kwota pieniędzy przelana na konto znajomego

Znajomy chce skorzystać z mojego konta bankowego i przelać na nie dużą kwotę pieniędzy. Nie będę z nich korzystał, zwrócę całość koledze, gdy ten wróci do Polski. Czy muszę zapłacić jakiś podatek? Co zrobić, by nie narazić się na kontrolę podatkową?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »