.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarządzanie majątkiem dzieci

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 12.05.2014

W 2010 r. odziedziczyłam wraz z bratem mieszkanie. Rok później brat darował mi swoją część nieruchomości. W tym samym roku darowałam mieszkanie dzieciom (mam dwóch nieletnich synów). Teraz chciałabym sprzedać nieruchomość. Podobno muszę złożyć wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem spadkowym, który aktualnie należy do dzieci. Jak uzasadnić wniosek, aby sędzia pozwolił mi sprzedać mieszkanie, nie wpłacając całej sumy na rzecz dzieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu, sprawy przebiegały następująco:

  • odziedziczyła Pani połowę mieszkania w 2010 r.,
  • brat darował Pani drugą połowę mieszkania w 2011 r.,
  • Pani w 2011 r. darowała całe mieszkanie swoim niepełnoletnim synom,
  • formalnie mieszkanie jest ich współwłasnością po 1/2 od 2011 r.

Oznacza to, że nie jest Pani właścicielem mieszkania i nie może go Pani zbyć samodzielnie.

Mieszkanie mogą zbyć synowie, a ponieważ są niepełnoletni, jest to możliwe tylko za zgodą sądu.

Nieruchomość jest majątkiem dzieci, a Pani jako ich przedstawicielka ustawowa zarządza tym majątkiem.

Zarządzanie to napotyka ograniczenia wynikające z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie do niego władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny.

„Art. 101. § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.

§ 2. Zarząd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”.

W razie zbycia mieszkania powstanie dochód z majątku dzieci. Dochód z majątku dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

W powstałej sytuacji nie ma mowy o zarządzaniu spadkiem. Mieszkanie wskutek dokonanych darowizn dla synów nie stanowi dla nich przedmiotu spadku, a tylko przedmiot darowizny oraz ich majątek.

Pani, chcąc zbyć mieszkanie, powinna uzyskać zezwolenie sądu opiekuńczego.

Sytuacja nie jest łatwa.

We wniosku należałoby wskazać, że dochód przeznaczony zostanie na określone cele: utrzymanie synów, ich wychowanie, zapewnienie im wykształcenia oraz na uzasadnione potrzeby rodziny.

Sąd powinien teoretycznie badać cele, na jakie mają być przeznaczone pieniądze, zwłaszcza pod kątem tego, czy nie zostaną one wykorzystane przez rodzica na cele inne, niż przewiduje prawo (utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, uzasadnione potrzeby rodziny).

Pojęcie „uzasadnione potrzeby rodziny” nie jest zdefiniowane. Zawsze są to potrzeby wynikające z indywidualnej sprawy, okoliczności, sytuacji rodzinnej, finansowej dziecka i jego rodziny.

Musiałaby Pani przeanalizować swoją i synów sytuację pod kątem możliwości wskazania wydatków, na jakie mogą być przeznaczone pieniądze, by jednocześnie były one możliwe do potraktowania jako wydatki na utrzymanie i wychowanie dzieci oraz uzasadnione potrzeby rodziny. Na przykład można zaproponować ustanowienie lokat dla synów, by pieniądze zarabiały na siebie, wskazać kwotę, jaka jest konieczna na pokrycie bieżących wydatków na utrzymanie i wychowanie dzieci itd.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »