.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarząd majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 29.03.2015

Jestem opiekunem prawnym mamy, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona z powodu choroby. Mama jest właścicielką domu i jako jedyna jest wpisana do ksiąg wieczystych. Ja i mój ojciec chcielibyśmy założyć kolektory słoneczne i skorzystać z dofinansowania, ale warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do domu. Czy jako opiekun prawny mogę wystąpić z takim wnioskiem i jak powinnam to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny.

 

W mojej ocenie istotne znaczenie w tej sprawie ma przepis art. 156 K.r.o., zgodnie z którym opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Pomimo że przepis w swej treści odnosi się do małoletniego, to jednak zgodnie z art. 175 K.r.o. ma on odpowiednie zastosowanie także do opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnionym.

 

Zachodzi zatem pytanie, jakie to sprawy wymagają zgody sądu. Podstawowym problemem jest brak definicji „ważniejszych spraw”. Z pomocą przychodzi doktryna i orzecznictwo, które podnoszą, iż zwrot ten winien być wykładany z punktu widzenia „czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu”. Jak podnosi się w literaturze „do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należą, m.in.:

 

  • nabycie, zbycie, obciążenie nieruchomości oraz praw na nieruchomości, zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości,
  • nabycie, zbycie, dzierżawa przedsiębiorstwa zarobkowego,
  • zbycie, nabycie wartościowych rzeczy ruchomych,
  • zaciągnięcie, udzielenie np. pożyczki, zobowiązań wekslowych,
  • poręczenie i przyjęcie cudzych długów,
  • dokonanie darowizn, zrzeczenie się dziedziczenia, odrzucenie spadku,
  • przekazanie przez opiekuna zarządu majątkiem dziecka osobie trzeciej (zob. J. Marciniak, Treść..., s. 82-83 oraz powołana tam literatura i orzecznictwo)”.*

 

W mojej ocenie, jeżeli Pani matka w żaden sposób nie ma partycypować w kosztach takiej inwestycji, nie będzie konieczne uzyskiwanie zgody sądu na tego rodzaju inwestycje. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż z punktu widzenia stanu zdrowia Pani matki inwestycja jest korzystna także dla niej. Jeżeli natomiast w jakikolwiek sposób miałoby dojść do obciążenia Pani mamy

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »