.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarekwirowanie komputera, na którym jest pornografia z udziałem nieletnich

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 09.03.2011

Policja zarekwirowała mój komputer za rozpowszechnianie treści zakazanych – pornografii z udziałem nieletnich. Zorientowałem się, że zupełnie nieopatrznie ściągnąłem jeden film tego typu. Zrobiłem to jednak przez przypadek, nigdy nie miałem zamiaru go oglądać. Bardzo boję się konsekwencji? Co powinienem teraz robić? Dodam, że na komputerze mam właściwie samą muzykę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiadanie materiałów o charakterze pornograficznych z udziałem małoletnich na komputerze może zostać zakwalifikowane z dwóch przepisów Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), tj. art. 202 § 3 oraz 202 § 4a.

 

Art. 202 § 3: „kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Jedną z przesłanek popełnienia występku z art. 202 § 3 jest rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem nieletnich. W doktrynie powszechnie przyjmuje się, iż „z uwagi na »otwarty« charakter sieci elektronicznej typu internet wprowadzanie takich treści do sieci jest jednoznaczne z ich rozpowszechnieniem” (J. Wojciechowska, w: J. Wojciechowska, B. Kunicka-Michalska, Przestępstwa przeciwko wolności..., s. 126, teza 24 do art. 202 K.k.).

 

Nie sadzę jednak, by został pozostawiony Panu zarzut na podstawie tego przepisu, ze względu na przesłankę „celowości”. Przesłanka ta wskazuje, iż występek z art. 202 § 3 jest tzw. przestępstwem kierunkowym, w którym sprawca swoje działania ukierunkowuje na osiągniecie celu będącego znamieniem występku. Oznacza to, że prokurator musiałby udowodnić Panu zamiar bezpośredni polegający na celowym udostępnieniu na dysku filmu, aby umożliwić innym osobom jego ściągnięcie. Celowość jako znamię występku nie pozwala na przyjęcie za wystarczający tzw. zamiaru ewentualnego, gdzie sprawca nie działa w określonym celu, a jedynie się godzi na jego powstanie. Tu na Pana korzyść przemawia fakt, że był to jedyny tego typu film na Pańskim dysku. Znaczenie ma też fakt, że z nazwy pliku nie wynika bezpośrednio charakter filmu, oraz krótki czas od jego ściągnięcia na dysk.

 

Drugim przepisem, który miałby zastosowanie do Pańskiej sytuacji, jest art. 202 § 4a K.k., który mówi „kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

 

W przypadku tego występku ustawa penalizuje już samo posiadanie materiałów pornograficznych. Cel ich posiadania jest zatem z punktu widzenia karalności obojętny. Karalne jest więc także czysto prywatne sprowadzanie albo „kolekcjonowanie” pornografii pedofilskiej z udziałem małoletniego poniżej 15. roku życia.

 

W przeciwieństwie do art. 202 § 3, gdzie mowa jest o osobach małoletnich, art. 202 § 4a precyzuje, iż musi być to małoletni poniżej 15 lat. Jeżeli trudno określić, czy małoletni na filmie mają mniej niż 15 lat, działałoby to na Pańską korzyść. Ustawa ani orzecznictwo nie wskazują, ile plików na komputerze trzeba posiadać, należy więc uznać, że dochodzi do popełnienia występku z art. 202 § 4a K.k. w przypadku posiadania tak jednego pliku, jak i setek takich plików. Niewątpliwie jednak fakt, iż był to jedyny plik, świadczy, że nie jest Pan kolekcjonerem tego typu materiałów, co potwierdza, że ściągnął go Pan przez przypadek i nie w celu jego posiadania.

 

Tu również dobrze byłoby, gdyby nazwa pliku nie nawiązywała do jego treści i gdyby czas od jego ściągnięcia był krótki. Nazwa niewskazująca na treść byłaby ważna, ponieważ występek z art. 202 § 4a można popełnić z zamiarem ewentualnym, co ma miejsce, gdy sprawca przewiduje możliwość, że sprowadzone, przechowywane bądź posiadane materiały stanowią treści, o których mowa w art. 202 § 4a K.k., i na to się godzi. Przy nazwie niesugerującej treść mógłby Pan się bronić, że nie chciał Pan ściągnąć tego typu materiału, co wyłączałoby karalność, gdyż występku z art. 202 § 4a nie można popełnić nieumyślnie.

 

Ponadto brak chęci posiadania tego pliku może Pan udowadniać, wykazując, że nie stworzył Pan dla niego oddzielnego katalogu i że znajdował się wymieszany z innymi ściągniętymi plikami. Ponadto, jak Pan pisze, nawet go Pan nie oglądał, co, myślę, jest do zweryfikowania przez policyjnych informatyków.

 

Jak na razie policja jedynie zabezpieczyła Pański komputer w celu sprawdzenia jego zawartości. Jeżeli był tylko jeden taki plik, to jest szansa, że prokurator umorzy wobec Pana postępowanie.

 

Jeżeli nie, to zalecam pełną współpracę z organami ścigania. Pozwoli to na zastosowanie przez sąd warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej 2 lat (art. 69 § 1 K.k.), lub nadzwyczajnego złagodzenia kary, na podstawie którego sad może wymierzyć karę ograniczenia wolności lub grzywny samoistnej (art. 60 § 3-5 K.k.) .

 

Jeżeli policja znajdzie więcej tego typu plików na dyskach, najlepiej powiedzieć, że po prostu ściągnął je Pan przez przypadek, nie zdając sobie sprawy z ich zawartości, i dlatego też nie przywiązując do nich uwagi, nie wykasował ich Pan później. Na Pańską korzyść działałoby ustalenie przez policję, że pliki te nie zostały w ogóle otwarte (lub dawno temu). Art. 202 § 4a karze posiadanie takich plików. Definicji posiadania należy szukać na gruncie prawa cywilnego, które mówi, iż na posiadanie składa się tzw. corpus oraz animus. Corpus oznacza fizyczne władanie dana rzeczą, zaś animus nastawienie psychiczne do rzeczy. Posiadacz musi być ciągle świadomy, że włada daną rzeczą, i chcieć odnosić korzyści z posiadanej rzeczy. Jeżeli Pan po prostu zignorował to, że na dysku są takie pliki, nie otwierał ich, należy się zastanowić, czy można mówić o pełnym posiadaniu tych plików przez Pana.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »