.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarabianie na zdjęciach

Umieszczenie w internecie zdjęcia czy grafiki przez osobę niebędącą jej autorem, nie pozbawia tego dzieła ochrony prawnoautorskiej. Utworu „zawieszonego” w sieci, ale nieznajdującego się w żadnej „publicznej domenie” zezwalającej na korzystanie z niego, w tym przerabianie go (czy też jakakolwiek inna forma zarabiania na zdjęciach) – nie można wykorzystywać według własnego uznania. Uzyskanie zezwolenia twórcy jest konieczne.

 Autor wskazuje, kiedy i jak rozliczać się z fiskusem z przychodów uzyskiwanych z zarabiania na zdjęciach czyli ich sprzedaży.

Obecnie, za sprawą technologii cyfrowych, krąg osób zainteresowanych fotografią powiększa się w szybkim tempie. Fotografia staje się dla wielu osób źródłem dodatkowego, często niewielkiego i nieregularnego dochodu – wszystko za sprawą serwisów będących bankami zdjęć (photo stock,stock images itd.).

Gdy uda się już zrobić dobrą fotografię (czegokolwiek), założyć konto w jednym z serwisów zajmujących się udostępnianiem zdjęć (obrazów) w postaci plików cyfrowych, można przystąpić do ich wgrywania na serwery. Przy odrobinie szczęścia zdjęcia znajdą nabywców i drobne kwoty „kredytów”, stanowiące określony procent od kwoty, którą pobiera serwis, zaczną być przyznawane autorowi fotografii w serwisie. Po pewnym czasie, owe tajemnicze „kredyty” można przetransferować i – w dużym uproszczeniu – skończą one jako „złotówki” na koncie bankowym autora zdjęcia. Zarabianie na zdjęciach może opiewać na nieduże kwoty, ale niekiedy z tych drobnych kwot zbierają się ich twórcą całkiem pokaźne sumy. Kiedy i jak rozliczyć się z fiskusem z tak pielęgnowanego, fotograficznego hobby?

Ze względu na nieregularność wypłat i skalę działań dla zdecydowanej większości fotografujących, korzystających z tej formy zbywania własnych prac, zarabianie na zdjęciach stworzy przychód, który będzie przychodem z praw majątkowych – nie występuje konieczność prowadzenia działalności gospodarczej.

(...) Większość serwisów stanowią jednak firmy mające swoje siedziby poza terytorium kraju a nawet Unii Europejskiej. Nie pełnią one roli płatnika, nie potrącają żadnych kwot z wypłacanych wynagrodzeń – jak więc rozliczyć się z takich świadczeń? Jest to problematyczne, obecnie uznaje się, że jedynie podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników:

  1. ze stosunku pracy z zagranicy,
  2. z emerytur i rent z zagranicy,
  3. z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9 (z zastrzeżeniem dotyczącym działalności gospodarczej)
  • są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy – wynika to z treści art. 44 ust. 1a wymienionej ustawy.


Zatem, skoro ustawodawca nie przewiduje takiego obowiązku dla podatników uzyskujących w opisany powyżej sposób przychody z praw majątkowych, uznać należy, iż przychody te winno wykazać się w zeznaniu rocznym.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

 Zajmuję się robieniem zdjęć 3D. Moje zarabianie na zdjęciach polega na fotografowaniu towarów dla sklepu internetowego. Czy jeśli wykonam zdjęcia dla klienta, będę miała możliwość udostępniania ich komu innemu za opłatą, np. na zasadzie licencji?

Wykonywane przez Panią zdjęcia 3D są utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 wymienionej ustawy. Zgodnie z jego treścią „przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”.

(...) Pani jako twórca może więc zawrzeć dowolną umowę, w której rozporządzi Pani swoimi majątkowymi prawami autorskimi do fotografii (licencję), na zasadzie cywilnej swobody umów, o ile na daną treść umowy wyrazi zgodę kontrahent. Może Pani również nie przenosić swoich majątkowych praw autorskich do utworu na zamawiającego daną fotografię albo przenieść je tylko w odniesieniu do niektórych pól eksploatacji.

 

Pola eksploatacji szczegółowo określa art. 50 ustawy. Należą do nich przykładowo: utrwalanie dzieł dowolną techniką, publiczne prezentowanie, wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, wprowadzanie do pamięci komputerów, wykorzystywanie w internecie, modyfikowanie dzieła poprzez dokonywanie korekty, przeróbek i zmian, swobodne używanie i korzystanie z dzieła jak również z pojedynczych jego elementów w zakresie promocji i reklamy etc.

 

Zamawiający będzie miał prawo korzystać z wykonanej na jego zlecenie fotografii, gdyż została zrealizowana dla niego odpłatnie. Będzie mógł to czynić, rozpowszechniając ją nieodpłatnie w ramach tzw. dozwolonego użytku osobistego (art. 23 ust. 1 ustawy). Użytek osobisty obejmuje krąg bardzo bliskich osób, przy czym nie ma dokładnej definicji, jakie są to osoby, w każdym przypadku należy to ocenić zależnie od okoliczności sprawy.

 

„Przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje, że na nabywcę przechodzą autorskie prawa majątkowe do utworu” (art. 52 ust. 1), chyba że umowa zawiera inne postanowienia. Warto jednak zastrzec dla pewności, że te prawa nie zostaną przeniesione.

 

(...) Wówczas, z takim zastrzeżeniem umownym, będzie Pani miała możliwość dysponowania swoimi majątkowymi prawami autorskimi do fotografii w drodze licencji na ich używanie. Umowa licencyjna dla swej ważności wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53).    Przeczytaj pełną treść

 

 Od kilku miesięcy sprzedaję prawo do wykorzystania zdjęć za pośrednictwem serwisu internetowego z Kanady. Zdjęcia wykonuję osobiście. Gdy któreś zostanie sprzedane, otrzymuję 40% zapłaconej kwoty. Mogę dokonywać wypłat po uzbieraniu 100$ na swoje konto. Jak powinienem rozliczyć to zarabianie na zdjęciach? Czy powinien to być druk PIT-26 i załącznik PIT-ZG? Czy powinienem stosować koszty uzyskania przychodu?

(...) Przykładowo: wnioskodawca określił we wniosku ORD-IN, że „chciałby nawiązać współpracę okazjonalną z tzw. bankiem zdjęć – firmą pośredniczącą w sprzedaży zdjęć (fotografii – dzieł w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Współpraca ta polegałaby na wgraniu na serwer firmy pośredniczącej w sprzedaży zdjęć dotychczas wykonanych oraz wgrywaniu kolejnych zdjęć stworzonych w przyszłości oraz otrzymywaniu przychodu za fotografie, którymi zainteresują się klienci banku zdjęć. Klienci firmy nie mają bezpośredniego kontaktu z podatnikiem a jedynie kupują konkretne zdjęcia umieszczone na serwerze. Zgodnie z zasadami współpracy z bankiem zdjęć podatnik otrzymuje określony procent ceny faktycznie sprzedanych zdjęć”.

(...) Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż czynności związane ze sprzedażą zdjęć umieszczonych na serwerze firmy pośredniczącej w ich sprzedaży, będą nosić znamiona pozarolniczej działalności gospodarczej w świetle przytoczonej powyżej definicji. Z wniosku wynika, iż opisane czynności podejmowane będą w celu zarobkowym, na własny rachunek. Sprzedaż zdjęć prowadzona będzie w sposób zorganizowany, tzn. Wnioskodawca, aby móc sprzedać zdjęcia (fotografie) będzie musiał się podporządkować regułom wyznaczonym przez firmę pośredniczącą w sprzedaży, posiadać sprzęt komputerowy, fotograficzny. Będzie to przygotowane i zorganizowane przedsięwzięcie. Natomiast o ciągłym wykonywaniu działalności świadczy fakt, iż jak wskazano we wniosku w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży na serwer firmy pośredniczącej będą wgrywane zdjęcia dotychczas wykonane jak również kolejne zdjęcia stworzone w przyszłości, co w sposób dostateczny przemawia za tym iż nie ma w tym przypadku mowy o sporadycznym czy jednorazowym wydarzeniu.

Tak więc, sprzedając zdjęcia przez Internet Wnioskodawca będzie wykonywał działania, które – podjęte w sposób zorganizowany i ciągły, – będą miały na celu osiągnięcie zysku ze sprzedaży (zarabianie na zdjęciach), co jest charakterystyczne dla przedsięwzięć realizowanych w ramach działalności gospodarczej.    Przeczytaj pełną treść

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

 

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

Treści powiązane

Twórczość artystyczna i literacka w kontekście działalności gospodarczej, składek ZUS i podatku
Jestem osobą bezrobotną. Fotografuję i od czasu do czasu udaje mi się sprzedać moje zdjęcia (zysk poniżej 1000 zł miesięcznie, więc mogę pozostać bezrobotną). Poza tym napisałam książkę, którą wydano w pewnym wydawnictwie. Aby przyspieszyć proces wydawniczy, zdecydowałam się zrobić to za własne pieniądze. W każdym razie zbliża się czas debiutu w księgarni i już wiem, że drugą przygotowywaną książkę wydam najprawdopodobniej w identyczny sposób. Zatem wygląda na to, że będę mogła przestać być bezrobotną. Dlatego mam do Państwa kilka pytań: Zakładam firmę z wpisem PKWiU określającym działalność literacką i fotograficzną – co z podatkiem? Przychody mocno nieregularne (zarabianie na zdjęciach niesie ze sobą wydatki), zatem jaką formę wybrać? Co z ewentualnymi odliczeniami (papier, druki, podróże w celu zrobienia zdjęć, materiały foto etc.)? Czy jestem, jako pisarka i fotograf, twórcą w rozumieniu ZUS? Od tego zależy, czy będę mogła naliczać mniejsze składki przez 2 lata. Czy sprzedając cokolwiek, w tym swoje dzieła, na podstawie umowy kupna-sprzedaży, muszę się wyrejestrowywać z urzędu pracy?

Wykorzystanie cudzych zdjęć w albumie – czy potrzebna zgoda autorów zdjęć?

Pracuję obecnie nad albumem o kawalerzystach pułku, w którym służył mój dziadek. Wydam może jedynie paręset egzemplarzy. Poza tym, że sam opiszę historię pułku, chciałbym wykorzystać zdjęcia innych autorów. Zdjęcia te pochodziłyby z przedwojennych gazet lub z internetu. Czy muszę uzyskać zgodę autorów fotografii, żebym mógł wykorzystać te zdjęcia? Co jeśli nie zdołam się skontaktować z tymi osobami? Podkreślę, że nie chodzi o zarabianie na zdjęciach i w ogóle o zysk z publikacjiWykorzystywanie zdjęć a prawo autorskie – zarabianie na zdjęciach
Moja firma była agentem firmy angielskiej. Podczas wizyty dyrektora otrzymałem polecenie używania na swojej stronie internetowej zdjęć z zasobów witryny angielskiej (zdjęcia zrobione przez angielskiego fotografa). Później zostałem poproszony o usunięcie tych zdjęć ze względu na spór firmy angielskiej z fotografem – zakończony w maju 2009 r. porozumieniem. Pół roku temu otrzymałem od angielskiej kancelarii prawniczej (która rzekomo reprezentuje fotografa) e-maila dotyczącego wykorzystywania zdjęć bez zgody fotografa, za co należy mu się zapłata. Angielski dyrektor kazał zbagatelizować te informacje. Czy zostało złamane prawo? Czy e-maile są dokumentem uznawanym w sądzie?Zdjęcia gwiazd na koszulkach a wykorzystywanie wizerunku – zarabianie na zdjęciach znanych osób
Planuję otworzyć firmę sprzedającą koszulki, na których rysownicy będą umieszczać podobizny gwiazd (m.in. sportowców), wzorując się na ich zdjęciach. Nie będzie to jednak ani portret, ani karykatura. Czy sprzedaż takich koszulek bez prawa do komercjalnego wykorzystania wizerunku jest możliwa? W załącznikach zdjęcia koszulek podobnych do tych, które chcę sprzedawać (proszę o ich ocenę).Kilka popularnych mitów dotyczących (braku) ochrony praw autorskich w internecie
Wielu internautów ulega mylnemu wrażeniu, że dzieła umieszczone na stronach internetowych nie podlegają w pełni ochronie prawa autorskiego. Autor artykułu wyjaśnia, jak wygląda sytuacja tych dzieł na tle przepisów polskiego prawa. Rozwój internetu i programów komputerowych zwiększył dostęp do utworów stworzonych przez twórców. W rezultacie użytkownikowi sieci łatwo jest zamieścić cudze zdjęcie na swojej stronie (np. blogu) bez pytania jego autora o zgodę, nietrudno też zarabiać na cudzych pracach. Powstało kilka popularnych – ale nieprawdziwych – przekonań dotyczących ochrony praw autorskich w internecie.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl