Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaprzestanie płacenia alimentów i nadanie klauzuli wykonalności na posiedzeniu niejawnym

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.07.2014

Po 5 latach płacenia alimentów dla byłej żony zaprzestałem ich płacenia zgodnie z prawem. Sąd okręgowy na posiedzeniu niejawnym nadał klauzulę wykonalności tytułowi egzekucyjnemu. Komornik wszczął postępowanie egzekucyjne. Moja była żona absolutnie nie jest w niedostatku, nie wiem więc, jak mogło do tego dojść. Czy mogę jakoś bronić się w tej sytuacji? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozumiem, że sąd rozwiązał Pana małżeństwo bez orzekania o winie (tzn. żadnemu z Państwa nie została przypisana wina, bo sąd w ogóle zaniechał orzekania o winie). Nadto na Pana został nałożony obowiązek alimentacyjny względem byłej żony.

 

W art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zostały zawarte przesłanki ustania obowiązku alimentacyjnego nałożonego na byłego małżonka: „obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni”.

 

Tym samym rzeczywiście, w przypadku gdy zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, jego obowiązek wygasa (i to z mocy samego prawa) po pięciu latach od orzeczenia rozwodu, tj. od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, chyba że sąd przedłuży ten termin ze względu na szczególne okoliczności na żądanie uprawnionego.

 

Ponadto zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych może uchylić się od nałożonego na niego obowiązku, jeśli uprawniony nie jest już w niedostatku. Obowiązek alimentacyjny wygasa także w przypadku zawarcia nowego małżeństwa przez uprawnionego do alimentów.

 

Z treści pytania domniemam, że sąd nie przedłużył czasu trwania Pana obowiązku alimentacyjnego względem byłej żony ani w wyroku rozwodowym, ani w późniejszym orzeczeniu. Nadto rozumiem, że nie zawierał Pan z byłą żoną żadnej umowy, na której mocy wyraził Pan zgodę na przedłużenie Pana obowiązku alimentacyjnego.

 

Zaprzestanie płacenia alimentów na rzecz byłej żony po upływie 5 lat, licząc od uprawomocnienia się orzeczenia, było w tym przypadku zgodne z prawem, oczywiście pod warunkiem, że obowiązek alimentacyjny nie został przedłużony przez sąd ani przez samych byłych małżonków w drodze zawartej umowy.

 

Sąd w tym przypadku nie powinien zatem nadać klauzuli wykonalności na orzeczenie stwierdzające Pana obowiązek alimentacyjny. Niestety sąd nadaje klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron. Dłużnik o nadaniu klauzuli wykonalności dowiaduje się dopiero od komornika. Skoro więc stało się inaczej i klauzula wykonalności została nadana, to nie pozostaje Panu nic innego, jak wdać się w spór sądowy .

 

Przysługują Panu następuje środki obrony. Po pierwsze, może Pan wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne.

 

W tym celu należy wnieść do sądu pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Podstawę prawną Pana żądania będzie stanowił art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. W Pana przypadku tym zdarzeniem będzie upływ czasu, o czym stanowi właśnie art. 60 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Należy żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości.

 

Po drugie, pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego na skutek upływu 5-letniego terminu od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 

Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku sądem właściwym będzie sąd rejonowy, przy którym działa komornik prowadzący przeciwko Panu egzekucję. Również opłata od pozwu, którą będzie musiał Pan uiścić, jest taka sama i wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. W Pana przypadku wartością przedmiotu sporu będzie suma świadczeń alimentacyjnych za jeden rok.

 

Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy załączyć do pozwu. W razie wygrania sprawy przez powoda sąd powinien zasądzić od strony przegrywającej zwrot uiszczonej opłaty sądowej oraz pozostałych kosztów postępowania, o co powinien Pan wnosić w pozwie.

 

Nadto, zarówno w jednym, jak i drugim przypadku powinien Pan wnieść o zabezpieczenie powództwa poprzez wstrzymanie postępowanie egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozpoznania Pana pozwu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + V =

»Podobne materiały

Nadanie klauzuli wykonalności

Złożyłem do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z art. 777 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Niestety wniosek złożyłem w sądzie w moim miejscu zamieszkania, a nie dłużnika. Wszystko już długo trwa, dowiedziałem się, że sprawa (jakieś postanowienie) zostanie najpierw

 

Klauzula wykonalności – czy może być przedawniona?

Sąd postanowił o wydaniu wierzycielowi kolejnego tytułu wykonawczego, przyjmując, że na podstawie pierwszego toczy się egzekucja ze świadczeń emerytalnych dłużnika (mojego ojca). Takie stwierdzenia znalazły się we wniosku wierzyciela. Nie jest to zgodne z rzeczywistością – dłużnik ma dowody na

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »