Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaprzestanie płacenia alimentów na uczącego się syna i pracującego na czarno

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 06.07.2020

Mój syn skończył szkołę we wrześniu i jest pełnoletni. Płaciłam alimenty na niego na konto ojca. Chciałabym się dowiedzieć, jakie są szanse na niepłacenie dalej alimentów, pomimo że mój syn podjął naukę w zaocznym liceum, bezpłatnym. To był pomysł ojca, żeby nadal otrzymywał ode mnie pieniądze na syna. Martwi mnie to, bo chciałabym, aby mój syn pracował, a nie już na starcie w dorosłe życie uczył się kombinowania i lenistwa. Wiem, że syn uzyskuje wynagrodzenie z pracy na „na czarno”, a to dlatego, aby móc twierdzić, że uczy się w piątki i soboty, i nie może podjąć regularnej pracy. Jakie mam szanse w sądzie (czekam na termin rozprawy), abym mogła już zaprzestać płacenia alimentów na syna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaprzestanie płacenia alimentów na uczącego się syna i pracującego na czarno

Realne szanse na zmniejszenie wysokości alimentów

W opisanej sprawie zalecam realistyczne podejście do sprawy. Z łatwych do zrozumienia względów ekonomicznych Pani akcentuje dążenie do formalnego zwolnienia z obowiązku alimentacyjnego. To może być trudne – przynajmniej w czasie pobierania przez syna nauki. Nadmieniam, że warto domagać się przedkładania przez ucznia (przynajmniej po zakończeniu każdego semestru) zaświadczeń o korzystaniu z usług edukacyjnych oraz o wynikach w nauce. Nie ukrywam, że większe są szanse na zmniejszenie wysokości alimentów – zwłaszcza w przypadku udowodnienia przez Panią, że wierzyciel alimentacyjny osiąga wynagrodzenie. Największe szanse są na to, by ojciec młodego mężczyzny przestał być uprawniony do uzyskiwania alimentów należnych Państwa wspólnemu synowi.

 

Ustalenie wpłacania alimentów na konto pełnoletniego dziecka

Wierzyciel alimentacyjny stał się pełnoletni – art. 10 Kodeksu cywilnego (K.c.). Skutkiem tego jest ustanie (z mocy samego prawa) władzy rodzicielskiej – wniosek z art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) w związku z art. 10 K.c. Skoro Państwa syn przestał podlegać władzy rodzicielskiej, to ustała przyczyna, dla której jego ojciec mógł być uprawniony do uzyskiwania alimentów „na dziecko”. Chodzi już o młodego mężczyznę, a nie o dziecko w rozumieniu prawa, czyli o osobę niepełnoletnią. Te okoliczności przemawiają za tym, by Pani zażądała na drodze sądowej oficjalnego ustalenia nowego sposobu płacenia alimentów – ze względów dowodowych, szczególnie właściwym sposobem byłoby płacenie alimentów na rachunek (bankowy lub w SKOK), prowadzony na dane osobowe wierzyciela alimentacyjnego. Skoro osoba pełnoletnia przestaje wymagać zajmowania się nią przez rodzica, to również ojciec tego mężczyzny powinien płacić alimenty na rzecz Państwa syna.

 

Wyżej wskazałem dwa rodzaje żądań w Pani ewentualnym powództwie (wysłowionym w pozwie): żądanie zmiany sposobu płacenia alimentów oraz żądanie obniżenia alimentów Panią obciążających (być może wraz z domaganiem się, by również ojciec tegoż młodego mężczyzny został formalnie zobowiązany do alimentacji na jego rzecz).

 

Od czego zależy wysokość alimentów?

Jak Pani zapewne pamięta (np. z wcześniejszego procesu o alimenty), wysokość alimentów zależy – według art. 135 K.r.o. – od następujących przesłanek: uzasadnionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Proszę zastanowić się również nad tym, jakie są możliwości majątkowe (dość często lekceważone) oraz możliwości zarobkowe ojca wierzyciela alimentacyjnego. Proponuję przypomnieć sobie lub zorientować się (np. przy pomocy rozmów ze wspólnymi znajomymi) co do majątku ojca tegoż młodego mężczyzny; ewentualne otrzymanie (większej wartości) darowizny lub spadku może zwiększać możliwości majątkowe. Możliwości zarobkowe można zazwyczaj sprawdzić – np. wnioskując do sądu o zażądanie przez sąd dokumentów (np. kopii zeznań podatkowych) z urzędu skarbowego. Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.), podobnie jak inne procedury, pozwala przeprowadzać dowód z akt innego postępowania, zaś dowód z dokumentów, zwłaszcza urzędowych (np. ksiąg wieczystych lub materiałów urzędu skarbowego) mają duże znaczenie – zwłaszcza: art. 74 K.c. oraz art. 244 i następne K.p.c. Jeżeli Pani możliwości (np. zarobkowe) są niższe niż dawniej lub jeśli Pani potrzeby własne, np. dotyczące dbania o zdrowie (leki, rehabilitacja) są większe, to również takie okoliczności mogłyby być ważne w postępowaniu dowodowym.

 

Wprawdzie Państwa syn stał się pełnoletni, ale nadal może być uprawniony do alimentów (od art. 128 do art. 1441 K.r.o.). Ostatni z tych przepisów może umożliwić uzyskanie zwolnienia ze spełniania obowiązku alimentacyjnego (na co pozwala pełnoletniość wierzyciela alimentacyjnego – z uwagi na zasady współżycia społecznego. Bardzo złe odnoszenie się wobec dłużnika alimentacyjnego (np. wobec rodzica) może przemawiać za domaganiem się zwolnienia ze spełniania obowiązku alimentacyjnego; podobnie w przypadku wyłudzania alimentów (np. przez osobę uzyskującą dochody).

 

Pobieranie nauki a alimentacja

Pobieranie nauki może przemawiać za dalszym uzyskiwaniem alimentów przez Państwa syna – choć niekoniecznie wyłącznie od Pani. Artykuł 133 § 3 K.r.o. stanowi: „Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.”. Pani, co oczywiste, może podjąć starania w celu zmniejszenia wysokości, a może nawet zwolnienia z alimentów, ale ważne okoliczności trzeba będzie udowodnić. Praktyka pokazuje, że trudne bywa zarobkowanie „na czarno”, choć można wyobrazić sobie wykonywanie zdjęć lub nagrań (np. w czasie zarobkowania przez kogoś) lub skłanianie do interwencji organów skarbowych lub Państwowej Inspekcji Pracy (co rodzice robią rzadko).

 

Wyłudzanie alimentów

Nie można wykluczyć nawet zwrócenia się przez Panią z prośbą do prokuratury o pomoc – z uwagi na podejrzenie wyłudzania alimentów przez zarobkującego młodego mężczyznę. Wyłudzenie jest przestępstwem stypizowanym w art. 286 Kodeksu karnego (K.k.). Proszę jednak pamiętać o potrzebie zabezpieczania swej własnej sytuacji prawnej. Dopóki wiąże wcześniejszy wyrok alimentacyjny, na Pani spoczywa obowiązek płacenia alimentów stosownie do tego wyroku. Chodzi nie tylko o odsetki za zwłokę oraz o ewentualność egzekucji komorniczej, ale także o zagrożenie powiadomienia organów ścigania o podejrzeniu uchylania się od alimentacji (art. 209 K.k.); zdarza się (nie tylko w relacjach między byłymi małżonkami) kierowanie takich powiadomień nawet w sytuacjach rzeczywistej alimentacji – choć świadczonej wprost na rzecz uprawnionego (a nie „do rąk” rodzica już pełnoletniego dziecka).

 

Obowiązek udowodnienia faktów przed sądem

Proszę pamiętać o potrzebie wywiązania się z prawnego obowiązku udowodnienia faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne – art. 6 K.c. oraz art. 232 K.p.c.). W postępowaniach prawnych bardzo ważna jest odpowiednia aktywność własna. Milczenie (np. polemika wobec żądań kogoś innego) może zostać przez sąd potraktowana jako przejaw zgody z twierdzeniami kogoś innego (art. 230 K.p.c.) – to zaś może skutkować przegraniem sprawy (przynajmniej częściowo).

 

Opłata sądowa (od rozpoznania sprawy) – czyli dawny wpis sądowy – to zazwyczaj 5% wartości przedmiotu sporu. W przypadku żądania zwolnienia ze spełniania obowiązku alimentacyjnego wartością przedmiotu sporu byłaby roczna wysokość alimentów, zaś w przypadku żądania obniżenia wysokości alimentów – byłaby to kwota objęta żądaniem (np. połowa albo ¼ rocznej wysokości alimentów). Wynagrodzenia pełnomocnika prawnego ustala się umownie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki