Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapomoga i świadczenia dla nauczyciela na L4

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 10.06.2018

Zostałam zwolniona z pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela z końcem sierpnia 2016 r., obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Czy przebywając na zasiłku chorobowym, mogę korzystać z zapomogi zdrowotnej dla nauczycieli, świadczeń socjalnych? Nie pobrałam odprawy emerytalnej, czy po zakończeniu zasiłku chorobowego i złożeniu wniosku o emeryturę mogę wystąpić do zakładu pracy o wypłatę odprawy emerytalnej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapomoga i świadczenia dla nauczyciela na L4

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 72 ustawy Karta Nauczyciela „niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania”.

 

Uprawnienia, o których mowa wyżej, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

 

Jak wynika z powyższego, prawo do zapomogi zdrowotnej przysługuje tylko aktualnie zatrudnionym nauczycielom albo tym nauczycielom, którzy mają już statut emeryta, rencisty, albo przeszli na nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Pani obecnie nie jest emerytem, więc w chwili obecnej świadczenie to Pani nie przysługuje. Dopiero gdy przejdzie Pani na emeryturę, będzie Pani mogła ponownie korzystać z pomocy z funduszu zdrowotnego.

 

Jeśli zaś chodzi o odprawę – wypłacana ona jest w związku z przejściem na emeryturę. Między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę musi istnieć związek przyczynowy, czasowy, funkcjonalny albo mieszany.

 

Sąd Najwyższy uznaje, że związek między rozwiązaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do emerytury lub renty ma charakter czasowy, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje dlatego, że pracownikowi przysługuje prawo do świadczenia; czasowo-przyczynowy, gdy przyczyną rozwiązania stosunku pracy jest nabycie prawa do emerytury lub renty i gdy rozwiązanie tego stosunku następuje w chwili przyznania świadczenia; funkcjonalny, gdy rozwiązanie stosunku pracy następuje wprawdzie przed ustaleniem prawa do świadczenia, ale przyznanie świadczenia jest konsekwencją sytuacji bezpośrednio poprzedzającej ustanie zatrudnienia.

 

Jednak rozwiązanie umowy o pracę przed osiągnięciem przez pracownika wieku emerytalnego nie jest rozwiązaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę w zakresie uprawnień do odprawy emerytalnej.

 

Odprawa będzie więc Pani przysługiwała tylko wtedy, gdy nabyła Pani prawo do emerytury jeszcze jako pracownik. Jeśli nabycie prawa do emerytury nastąpiło dopiero po zakończeniu stosunku pracy – nie można wykazać związku między rozwiązaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę, więc odprawa nie będzie Pani przysługiwała.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus sześć =

»Podobne materiały

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Przedszkole publiczne

Czy istnieją jakieś przeszkody prawne uniemożliwiające osobie fizycznej prowadzenie przedszkola publicznego? Mamy już szkołę publiczną, której organem prowadzącym jest osoba fizyczna. Tymczasem w gminie mówią, że oni chętnie wydadzą na to zgodę, ale nie mogą, ponieważ prowadzenie przedszkoli publicz

 

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro st

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »