.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata za korzystanie z działki bez umowy

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 28.06.2011

Od 17 lat jestem właścicielem działki budowlanej, posiadam warunki zabudowy na sklep. Nie mogłem go jednak budować, ponieważ przez działkę przebiegała od lat (mimo pism i upomnień) linia telefoniczna. Sklep mogłem wybudować dopiero w zeszłym roku. Chcę pozwać firmę telekomunikacyjną do sądu o zapłatę za korzystanie z mojej działki bez umowy za pięć lat wstecz. Jak wysokie powinno być moje roszczenie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy dotyczące służebności przesyłu wskazują wyraźnie, że dotyczy to nie tylko okresu po wprowadzeniu regulacji prawnych, ale i przed tą datą. Ponadto Kodeks cywilny (w skrócie K.c.) reguluje niezależnie od służebności przesyłu wynagrodzenie za posiadanie służebności, bo właśnie z posiadaniem służebności mamy tu okoliczność. Posiadanie służebności trwało przez lat 17, było rodzajem bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowej, będącej Pańską własnością. Przy bezumownym korzystaniu prawo pozwala na skuteczne dochodzenie roszczeń za okres 10 lat wstecz, oczywiście istnieje roszczenie i za początkowe 7 lat, ale ma charakter roszczenia naturalnego, bo uległo przedawnieniu, dlatego nie warto sięgać po roszczenia przekraczające lat 10. Bezumowne korzystanie z nieruchomości wynika z art. 352 § 2 K.c. przy odpowiednim stosowaniu przepisów o posiadaniu rzeczy, w tym art. 224 § 2 do art. 225 K.c. (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22.10.2002 r., sygn. akt III CZP 64/02). Praktyka ta jest przyjęta w orzecznictwie, gdzie prezentowany jest pogląd, według którego władztwo przedsiębiorstwa eksploatującego urządzenie przesyłowe odpowiada faktycznemu władztwu wynikającemu z prawa służebności, co pozwala uznać je za posiadacza służebności, do którego na podstawie art. 352 § 2 K.c. stosuje się odpowiednio przepisy o posiadaniu rzeczy, w tym art. 224 § 2 do art. 225 K.c. zgodnie z wymienionym orzeczeniem Sądu, jak również z uchwałą Sądu Najwyższego – Izba Cywilna – z dnia 17.06.200 r., sygn. akt III CZP 29/2005.

 

Co do wysokości odszkodowania – jest to okres bezumowny, przez co wyznacznikiem jest stosowanie kwot czynszów dzierżawnych podobnych (sąsiednich) nieruchomości we wskazanych okresach. Mówi o tym m.in.:  wyrok SN z dnia 06.20.2006 r., sygn. akt V CSK 192/06: „wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 224 § 2 KC, powinna odpowiadać stawkom za korzystanie z rzeczy określonego rodzaju, biorąc pod uwagę ceny występujące na rynku”. Tak też proszę potraktować okres lat 10. Przy czym w mojej ocenie istotną zmianą sytuacji właściciela jest data wydania warunków zabudowy i brak możliwości ich realizacji z uwagi na infrastrukturę przesyłową. Po tej dacie roszczenie ma charakter także odszkodowawczy, bo pozwala na wykazanie roszczeń w oparciu o dowody, z których wynika niemożność realizacji warunków zabudowy, aż do chwili usunięcia infrastruktury przesyłowej. Oznacza to nie tyle hipotetyczne, ile realne ograniczenie z pełnego korzystania przez właściciela z nieruchomości zgodnie z art. 140 K.c. Dowodem w tym zakresie będzie więc kwota utraconych zysków z tytułu nieprowadzenia sklepu. Warunkiem dodania tego roszczenia jest aktualna rentowność sklepu, bo to będzie stanowiło wyznacznik kwoty dochodzonej ponad wynagrodzenie bezumowne.

 

Co do kosztów sadowych, to w razie wygranej przegrany zostaje zobowiązany do ich zwrotu zgodnie z wnioskiem strony wygranej, w razie ugody koszty te znoszą się wzajemnie, o ile strony nie postanowią inaczej.

 

Zalecam w Pańskiej sprawie:

 

  1. skonkretyzowanie kwotowe i określenie w oparciu o dowody Pańskich roszczeń,
  2. dążenie do ugody – pokazując, że jest Pan skłonny do racjonalnych ustępstw,
  3. w razie braku ugody i kwestionowania kwoty przez telekomunikację – wnioskowanie o powołanie biegłego na koszt przedsiębiorcy przesyłowego, bowiem Pan udowodnił wysokość swoich roszczeń.

Zawsze jednak lepsza jest racjonalna ugoda niż bezsensowny spór.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »