.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata składek ZUS za zmarłego ojca

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 24.09.2009

Zatrudniałam ojca (miał swoją działalność) na umowę-zlecenie i płaciłam za niego składki ZUS. ZUS odmówił jednak objęcia ojca ubezpieczeniami społecznymi z tytułu umowy-zlecenia. Złożyliśmy odwołanie i wygraliśmy. ZUS złożył apelację, ale w międzyczasie ojciec zmarł i sąd sprawę umorzył, uzasadniając, że nie może toczyć z udziałem spadkobierców sprawy, która dotyczy obowiązków o charakterze osobistym wygasających wraz z śmiercią. Po sprawie spadkowej ZUS wezwał nas do uregulowania składek ojca na fundusz. ZUS tłumaczy, że spadkodawca nie wywiązał się z ustawowego obowiązku opłacenia składek i stał się dłużnikiem ZUS. Czy rzeczywiście ZUS może przenieść odpowiedzialność na spadkobierców za te zobowiązania, które są konsekwencją tzw. spraw osobistych nieprzechodzących na spadkobierców (tak jak to wyjaśnił sąd apelacyjny)? Chcę złożyć odwołanie. Na jakie artykuły się powołać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomimo że – jak słusznie zauważył sąd – zobowiązania wobec ZUS są obowiązkami o charakterze osobistym i jako takie nie wchodzą w skład spadku, to jednak ZUS mógł wezwać spadkobierców do spłaty należności z tytułu nieopłaconych składek.

 

Skutkiem śmierci osoby zobowiązanej do uiszczania składek ZUS w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych jest sukcesja prawna w dziedzinie należności względem ZUS, tzn. przejęcie przez spadkobierców osoby zobowiązanej do zapłacenia składek jej praw i obowiązków majątkowych. Ta sukcesja nie wynika z prawa spadkowego, ale z przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.

 

O tym, że spadkobiercy osoby zobowiązanej do zapłacenia składek ZUS przejmują prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniami społecznymi, przesądzają przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a także Ordynacji podatkowej.

 

Stosownie do art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3-5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, i 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1-4 i 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

 

Według art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej spadkobiercy podatnika, z zastrzeżeniem § 2, przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy.

 

Natomiast stosownie do art. 98 § 1 Ordynacji podatkowej do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Według § 2 art. 98 przepis § 1 stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za:

  1. zaległości podatkowe, w tym również za zaległości, o których mowa w art. 52 § 1;
  2. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy;

(...)

  1. opłatę prolongacyjną;

(...)

  1. koszty upomnienia i koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego wobec spadkodawcy powstałe do dnia otwarcia spadku.

 

Zgodnie z art. 100 § 1 Ordynacji podatkowej organy podatkowe (w Pani przypadku oddział ZUS) właściwe ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy orzekają w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określają wysokość nadpłaty albo zwrotu podatku. W decyzji organ podatkowy określa wysokość znanych w dniu otwarcia spadku zobowiązań spadkodawcy, o których mowa w art. 98 § 1 i 2, z zastrzeżeniem § 2a (art. 100 § 2).

 

Wydając decyzję, organ podatkowy określa prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego, wysokość poniesionej straty uprawniającej spadkobierców do skorzystania – zgodnie z przepisami prawa podatkowego – z ulg podatkowych, wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku, jeżeli ich wysokość jest inna niż wykazana w deklaracji złożonej przez spadkodawcę albo jeżeli spadkodawca deklaracji nie złożył (art. 100 § 2a).

 

Termin płatności przez spadkobiercę zobowiązań, o których mowa w § 2, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 100 § 3).

 

Właśnie na podstawie powyżej podanych przepisów (art. 31 ustawy o ubezpieczeniach społecznych w związku z art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7 i art. 100 Ordynacji podatkowej) ZUS żąda od Pani – jako spadkobierczyni ojca zobowiązanego do zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne – zapłaty zaległych składek ZUS.

 

W ewentualnym odwołaniu od decyzji ZUS nie ma sensu ze względu na obowiązujące przepisy prawa podważać decyzji o Pani zobowiązaniu jako spadkobierczyni ojca zobowiązanego do zapłaty składek. Decyzja ZUS pod tym względem jest poprawna. Może jednak Pani podnieść zarzut nieprawidłowego naliczenia przez ZUS zaległych składek: że Pani ojciec nie był zobowiązany do zapłaty składek, o które upomina się ZUS.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl