.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapłata zaległego podatku od nieujawnionych dochodów

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 21.07.2021 • Zaktualizowane: 21.07.2021

Od 5 lat prowadzę popularny kanał na jednym serwisie internetowym. Początkowo było to hobby, ale dość szybko stało się źródłem zarobku. Na początku dochody z reklam były niewielkie, ale z czasem stały się wyższe. Nigdy nie płaciłem podatku dochodowego, bo nie wiedziałam, że mam taki obowiązek oraz jak to zrobić, zwłaszcza że wpływy były niskie i nieregularne. Obecnie jednak obawiam się konsekwencji. Chciałbym zapłacić zaległy podatek i płacić go na bieżąco. Boję się, że czeka mnie zapłata 75% zarobków, bo ich wcześniej nie ujawniłem. Co mam robić? Jak zabrać się do tematu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapłata zaległego podatku od nieujawnionych dochodów

Dochody ze źródeł nieujawnionych i stawka podatku

Przepisy podatkowe faktycznie przewidują sankcyjną 75% stawkę podatku w przypadku dochodów z tzw. źródeł nieujawnionych, jednakże w Pana sytuacji nie znajdzie on zastosowania. Pana obawy są w tym zakresie bezpodstawne.

 

W pierwszej kolejności wskażmy, że „za przychody podlegające 75% podatkowi uważa się przychody:

 

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy

 – w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”.

 

„Za przychody (dochody) opodatkowane uznaje się wartości pozostające w dyspozycji podatnika przed poniesieniem wydatku, spełniające łącznie następujące warunki:

 

1) ich pochodzenie zostało ustalone co do tytułu, kwoty i okresu uzyskania;

2) jest możliwe określenie lub ustalenie zobowiązania podatkowego w odniesieniu do wartości, które mają wpływ na ustalenie takiego zobowiązania, albo zobowiązanie takie zostało określone lub ustalone, albo zostały zgłoszone do opodatkowania”.

 

Zgodnie natomiast z art. 25g ust. 1 ustawy PIT „w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych stanowiących pokrycie wydatku spoczywa na podatniku”.

 

Natomiast zgodnie z art. 25g ust. 7 ustawy PIT „w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości, przychody (dochody) te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach określonych w przepisach ustawy innych niż przepisy niniejszego rozdziału lub w przepisach odrębnych ustaw”.

 

W świetle zatem powyższego wskażmy, że podatek 75% ma zastosowanie wyłącznie do tych przychodów, co do których podatnik nie potrafi wskazać źródła pochodzenia. Dochody niezgłoszone do opodatkowania nie stają się automatycznie źródłami nieujawnionymi.

Źródło pochodzenia dochodów

Jeżeli bowiem możliwe jest ustalenie źródła pochodzenia dochodów, kwoty oraz okresu uzyskania oraz możliwe jest określenie podatku co do wartości otrzymanych przez podatnika, to tego rodzaju dochody podlegają opodatkowaniu stawką podatku przewidzianą dla tego rodzaju dochodów.

 

Właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przedstawionym przez Pana przypadku. Wiadomo bowiem, że uzyskane dochody pochodzą z działalności poprzez serwis internetowy, możliwe jest ustalenie okresu w którym dochody Pan uzyskiwał oraz ich wysokości. Te dochody będą opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi tj. na podstawie skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT (17%, a jeżeli podstawa opodatkowania przekroczyła 85 528 zł – to 32%) i w zależności od kwalifikacji będą to przychody z działalności wykonywanej osobiście, przychody z praw autorskich czy też przychody z tzw. innych źródeł.

Zgłoszenie zaległych dochodów i zapłata podatku

W opisanym przypadku wystarczy, że po prostu zgłosi Pan te dochody do opodatkowania. Konieczne będzie zapłacenie podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Warto także złożyć czynny żal, który chroni przed karą grzywny za niezłożenie zeznań podatkowych i niezapłacenie podatku.

 

Rozwiewając jednak Pana wątpliwości należy wskazać, że w tym przypadku stawka 75% podatku nie znajdzie zastosowania. Taki podatek byłby stosowany w przypadku, gdyby nie był Pan w stanie wskazać, skąd pochodzą pieniądze, w jaki sposób je Pan uzyskał, w jaki okresie i jaka była ich wysokość. Dopiero w takiej sytuacji mamy do czynienia ze źródłami nieujawnionymi. Jak wskazałem, dochody niezgłoszone do opodatkowania nie są z automatu traktowane jako dochody nieujawnione zagrożone 75% podatkiem.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »