Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zapisy w umowie najmu okazjonalnego o wypowiedzeniu i podwyższeniu czynszu

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 26.11.2019

Wynajmuję mieszkanie umową najmu okazjonalnego. W umowie, którą podpisałam z lokatorem, jest zapis o dobrowolnym wypowiedzeniu przez każdą ze stron umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, jak również zapis o możliwości podwyższenia czynszu z powodu nieterminowego opłacania mi czynszu. Lokatorzy nie płacą terminowo. Czy w związku z tym mogę wypowiedzeń im umowę albo podnieść czynsz, czyli użyć argumentów zapisanych w umowie? Jak rozwiązać umowę z wynajmującymi, czy jest jakiś sposób, jeśli umowa jest podpisana na 5 lat?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapisy w umowie najmu okazjonalnego o wypowiedzeniu i podwyższeniu czynszu

Fot. Fotolia

Rozumiem, że zawarła Pani umowę najmu okazjonalnego. Nie otrzymałem jednak do analizy umowy, jaką Pani zawarła, więc nie wiem, czy jest to umowa, która spełnia wszystkie warunki umowy najmu okazjonalnego. Nie wiem również, czy dopełniła Pani wszystkich obowiązków zgłoszeniowych oraz czy posiada Pani oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez potencjalnych najemców ze wskazaniem mieszkania do którego należy ich eksmitować w przypadku zaległości czynszowych. Jeśli spełnione zostały te wszystkie warunki, taką umowę można nazwać umową najmu okazjonalnego.

 

Najem okazjonalny to umowa, która zostaje rozwiązana z upływem czasu, na jaki została zawarta lub po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w tejże umowie. Umowa najmu okazjonalnego różni się tym, że najemca wskazuje w umowie adres, na jaki ma się wyprowadzić w przypadku powstania zaległości w płatnościach za czynsz i inne media przewyższającej 3 miesiące. Oświadczenie to dołącza się do umowy najmu i jest ono zawarte w formie aktu notarialnego, celem późniejszego ewentualnego szybkiego nadania temu oświadczeniu klauzuli wykonalności i skierowania sprawy do komornika celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego i eksmisję dłużnika z Pani mieszkania. Wskazać należy, że ten problem dotyka wielu wynajmujących – najemcy bardzo często nie płacą i nie chcą się wyprowadzić. W przypadku zwykłych umów najmu-,na czas określony oraz na czas nieokreślony, brak jest w zasadzie możliwości szybkiego pozbycia się najemcy z lokalu, bowiem wiąże się to z mozolną procedurą sądową. Inaczej sprawa wygląda w przypadku umowy najmu okazjonalnego – bowiem w tym przypadku możliwe jest nadanie klauzuli wykonalności i szybsze pozbycie się lokatora. Wskazać należy, że zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów „wypowiedzieć taką umowę z uwagi na zaległości płatnicze można dopiero po upływie trzech pełnych okresów płatności”.

 

„Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator (…) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności”.

 

Informuje Pani w opisie o niewywiązywaniu się najemców z postanowień umowy, nie wskazuje jednak z jakich konkretnie. Zakładam więc, że chodzi o zaległości czynszowe. Te zaś muszą przekraczać 3 miesiące, a wtedy można wypowiedzieć taką umowę. Jeśli zaś jest tak, jak Pani pisze, czyli zawarli Państwo umowę najmu okazjonalnego i wskazaliście w niej termin miesięczny na wypowiedzenie tej umowy, to oczywiście można rozwiązać ją wcześniej. Jeśli zaś nie ma wskazanego w jej treści stosownego terminu, to dopiero po upływie trzech zaległych płatności.

 

„Art. 19d. [Wygaśnięcie i rozwiązanie najmu okazjonalnego]

1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy”.

 

Odnośnie zaś podwyższenia czynszu należy wskazać, że jest to możliwe na zasadach przewidzianych w umowie najmu okazjonalnego, dlatego jeśli jest taki zapis to można będzie czynsz podwyższyć. Dlatego podsumowując: albo składa Pani wypowiedzenie takiej umowy i po terminie wypowiedzenia ta umowa zostaje rozwiązana, albo oczekuje Pani na trzy miesiące zaległości i również rozwiązuje Pani taką umowę z najemcami, którzy nie opłacają czynszu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - 2 =

»Podobne materiały

Oczernianie firmy w Internecie

Moja firma została oczerniona w Internecie (na pewnym forum ktoś zamieścił kłamliwą opinię o jej usługach). W jaki sposób można doprowadzić do usunięcia obraźliwego wpisu?

 

Przekroczenie granicy działki przez sąsiada

Jesteśmy razem z żoną właścicielami nieruchomości, którą przekazała nam jej mama przed 5 laty. Przed prawie dwudziestoma laty sąsiad postawił ogrodzenie, przekraczając granice naszej działki o prawie metr na całej długości. Ogrodzenie jest zniszczone i chcę zrobić nowe na własny koszt, ale sąsiad ni

 

Fałszerstwo biletu

Jestem posądzona o sfałszowanie biletu MZK, sprawa została skierowana do policji. Czy grozi mi postępowanie karne? Chciałabym uniknąć rozprawy sądowej, nie chcę w niej uczestniczyć. Czy mogę zatem wynająć adwokata, który będzie mnie reprezentował?

 

Totalizator Sportowy i oszustwo pracownika kolektury

Mój chłopak, 20-letni pracownik oddziału kolektury (sprzedawca kuponów, który jednak nie przeszedł szkolenia z obsługi maszyny), sprzedając kupony, brał za nie pieniądze, po czym kupony unieważniał i sam zabierał należność. Unieważnienia wraz z kopiami wyrzucał. Sprawa się wydała i trafiła do g

 

Błędne wznowienie granic między działkami przez geodetę

Wynajęty geodeta wskazał przebieg granicy mojej działki. Okazało się jednak, że na moją niekorzyść, z czym sąsiedzi nie chcą się zgodzić i zaproponowali nowy pomiar. Geodeta odebrał należność i odjechał. Co mam teraz zrobić?

 

Sprzedaż używanego sprzętu w ramach własnej działalności

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą i sprzedawać używany sprzęt komputerowy, który mam zamiar kupować np. w komisach, na giełdach i przez internet. Jak mogę zalegalizować taką działalność i w jaki sposób powinienem potwierdzać legalność źródła (jeśli kupię sprzęt od osób prywatnych, nie dosta

 

Zmiana proporcji udziałów w spółce cywilnej

Mam z córką założoną firmę - spółkę cywilną. Udziały są równe w zyskach i stratach, czyli 50% ja i 50% córka. Wspólnicy wnieśli do spółki jako wkład pracę własną. Oprócz pracy w spółce córka jest zatrudniona w firmie zewnętrznej ma stałą umowę o pracę. Chcę zmienić proporcje udziałów w spółce na 95%

 

Mniejszy metraż mieszkań kupionych od dewelopera

Kupiłem dwa mieszkania od dewelopera. W umowie rezerwacyjnej oraz przedwstępnej metraż pierwszego mieszkania był o prawie 6 metrów większy, a drugiego o ok. 2 m większy niż w umowie końcowej (akcie notarialnym), którą podpisałem u notariusza. Nie zauważyłem tej różnicy, a cena pozostała taka sama. N

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »