.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaniżona kwota wynagrodzenia na umowie a zasiłek chorobowy

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.06.2020

Pod koniec zeszłego roku, przez 3 miesiące, byłem zatrudniony na umowę na czas określony z zaniżoną kwotą wynagrodzenia na umowie. W tym okresie uległem wypadkowi przy pracy. Pracodawca nie przedłużył że mną umowy ani nie poczuwa się w obowiązku wypłacania mi niedokumentowanych części wynagrodzenia, a co za tym idzie, mój zasiłek chorobowy został naliczony od kwoty na umowie, tj. 2100 zł. Jakie kroki mogę podjąć, aby uzyskać zapłatę tych należności niewynikających z umowy? Zaznaczam, że w sumie moje dochody w firmie wynosiły razem 4000 zł netto. Proszę o pomoc.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaniżona kwota wynagrodzenia na umowie a zasiłek chorobowy

Naruszenie przepisów – wypłata niewynikająca z umowy

Oczywiście działanie pracodawcy narusza przepisy podatkowe, ubezpieczeniowe, karne i pracy. Wynagrodzenie, jakie Pan otrzymywał faktycznie, nie może stanowić podstawy do rozliczeń podatkowych, wymiaru składek, a także podstawy wysokości wypłaconego zasiłku chorobowego. Regułą jest, iż wysokość zasiłku opiera się ma wysokości faktycznie wypłaconego wynagrodzenia, przy czym kwestia wysokości wynagrodzenia musi wynikać z przedstawionej dokumentacji.

Roszczenie o ustalenie warunków finansowych pracownika

W związku z tym przysługuje Panu roszczenie do pracodawcy o ustalenie treści stosunku pracy i wypłatę zaległego wynagrodzenia. To sąd będzie oceniał, czy dotychczas wypłacone miało charakter brutto czy netto. Pracodawcę będzie obciążał obowiązek odprowadzenia podatku oraz składek.

 

Zgodnie bowiem z treścią z art. 26a ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) podatnik osiągający dochody z tytułu np. umowy o pracę lub umowy-zlecenia nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania. Jednakże zgodnie z art. 26 Ordynacji podatkowej podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych.

Odpowiedzialność za zaniżanie kwoty wynagrodzenia

Na podatniku, który nie ujawnia organowi podatkowemu ani przedmiotu, ani podstawy opodatkowania, i nie płaci podatku od tej nieujawnionej części wynagrodzenia, mogą grozić konsekwencje karne, o których mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (j.t. Dz. U. z dnia 26.06.2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.), w tym grzywna. To pracodawca, czyli płatnik, ponosi odpowiedzialność za błędne obliczenie i pobranie zaliczek na podatek w zaniżonych kwotach i za przekazanie tych zaliczek na rzecz urzędu skarbowego. 

 

Pracodawca odpowiada także za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne odpowiada pracodawca i zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz. U. z dnia 4 grudnia 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek.

 

Konieczne jest więc wystąpienie do pracodawcy, a w razie bezskuteczności do sądu pracy o ustalenie wysokości wynagrodzenia, co stanowić będzie podstawę wyliczenia wysokości zasiłku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl