Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaniechanie inwestycji a odliczony VAT

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 03.02.2020

Podatnik VAT odliczył proporcją część podatku VAT z faktury zakupu dokumentacji projektowej na planowaną modernizację obiektu. Wydatek został zakwalifikowany jako modernizacja środka trwałego i wykazany w deklaracji VAT-7 w dziale D.2. – nabycie usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych. Ponieważ podatnik nie otrzymał dotacji na planowaną modernizację, zaniechano tej inwestycji. Obecnie firma chce zaksięgować w koszty tę fakturę. Czy w bieżącej deklaracji VAT-7 powinno się wykazać korektę VAT w tej proporcji? A może nie ruszać VAT i w koszty zaksięgować tylko kwotę netto plus nieodliczoną kwotę VAT wynikającą z proporcji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaniechanie inwestycji a odliczony VAT

Fot. Fotolia

Prawo podatnika do odliczenia kwoty podatku naliczonego

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 1 ustawy VAT – w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Treść tego przepisu daje wyraz obowiązującej w podatku od towarów i usług zasadzie, że podatnik ma prawo do dokonania odliczenia kwoty podatku naliczonego. Natomiast kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług lub z faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży. Tak więc prawo do odliczenia VAT przysługuje, jeśli spełnione są dwa podstawowe warunki: Po pierwsze, odliczenia może dokonać podatnik VAT. Po drugie zaś, musi istnieć związek pomiędzy dokonanymi zakupami towarów lub usług a wykonywaną działalnością gospodarczą.

 

Prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego może zostać ograniczone jedynie w wyjątkowych przypadkach. Pozbawienie podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług jest co do zasady sprzeczne z podstawową zasadą tego podatku, jaką powinna być jego neutralność dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zaniechane inwestycje w interpretacjach dyrektorów Izb Skarbowych

W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z zaniechaniem inwestycji. Zatem analizie należy poddać kwestię możliwości dokonania odliczenia podatku z faktur związanych z tą inwestycją. Zobaczmy, jak do tych zagadnień ustosunkowywali się dyrektorzy Izb Skarbowych.

 

W interpretacji indywidualnej z dnia 5 grudnia 2012 r., ILPP5/443-38/12-2/PG, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że podatnik, ponosząc wydatki na zakup towarów i usług związanych z inwestycją służącą w zamiarze działalności opodatkowanej, miał prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT związanych z poniesieniem tych wydatków, w terminach przewidzianych w ustawie. W konsekwencji, gdy inwestycja została (z powodów niezależnych od podatnika) po pewnym czasie zaniechana, podatnik nie utracił prawa do odliczenia i nie jest zobowiązany do skorygowania odliczonego uprzednio podatku naliczonego związanego z tą inwestycją.

 

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 23 listopada 2012 r., IPTPP2/443-766/12-4/KW, wyjaśnił, że w przypadku gdy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków dotyczących sporządzenia przez pierwszego architekta koncepcji projektowych oraz kosztorysów, a następnie z powodów pozostających poza kontrolą podatnika zakupy te nie zostały wykorzystane do prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem VAT, to podatnik nie jest zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego uprzednio odliczonego, związanego z przedmiotowymi wydatkami.

Warunek zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego

Zatem podsumowując – warunkiem zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie założenie, że:

1. nabycie towarów i usług ma związek z działalnością opodatkowaną,

2. zaniechanie inwestycji nastąpiło z przyczyn pozostających poza kontrolą podatnika.

 

Samo zaniechanie inwestycji nie powoduje więc konieczności dokonywania korekty podatku naliczonego. Jeżeli faktury zakupowe ujęto w deklaracji z uwzględnieniem proporcji w dacie poniesienia wydatków, tj. w 2017 r., to jest to działanie prawidłowe. Proporcja powinna zostać uwzględniona z 2017 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II + 4 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki