.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamknięcie działalności i rozliczenie zaległego towaru

Prowadziłem hurtownię mebli ponad 1 lat. Towar był sprowadzany z Azji. Planuję zamknąć działalność. Na stanie magazynowym pozostał mi towar za 70 000 zł. Są to rzeczy, których nie mam szans sprzedać. Są to rzeczy stare, niemodne, uszkodzone. Czy mogę je sprzedać za przysłowiową złotówkę i zamknąć firmę? Mam klienta, który kupi to za 10% ceny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

  

Jak rozumiem – kwota 70 000 zł dotyczy wartości towaru według cen zakupu, a nie według jego rzeczywistej wartości. Wskazuje Pan bowiem, że nie ma Pan szans na to, by sprzedać go nawet po cenie zakupu.

 

Pan chce go sprzedać za około 10% cen zakupu – czyli generalnie sprzedać pozostałe towary po cenie niższej niż cena ich zakupu. Uzasadnieniem tego jest także fakt, że część towarów jest stara, uszkodzona, niechodliwa, niemodna, nie znajdzie nabywców z uwagi na styl, kolorystykę itd.

 

Celem każdej działalności gospodarczej jest dążenie do osiągnięcia zysku, ale towarzyszy temu także ryzyko. Wyprzedaż towarów jest przyczyną obniżania rynkowych cen na poszczególne produkty i niejednokrotnie obniżki przekraczają cenę zakupu bądź wytworzenia danego towaru. Jak wiadomo, w ramach działalności gospodarczej sprzedaję się różnego rodzaju towary. W praktyce zdarza się, iż niektóre z towarów sprzedaję się poniżej ceny ich zakupu, ale są też towary oferowane w cenie znacznie powyżej ceny zakupu.

 

W zasadzie nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jednakże należy liczyć się z zainteresowaniem fiskusa dla takiej sytuacji – pod kątem zakwestionowania sprzedaży niektórych towarów poniżej ich ceny zakupu. Teoretycznie cena sprzedaży ma zapewnić pokrycie kosztów własnych zakupu bądź wytworzenia i uzyskanie rentowności sprzedaży.

 

Przecena towarów oznacza obniżkę ceny towarów, które wcześniej były oferowane po wyższej cenie. Przecena może być dokonywana w sposób dowolny. Przedsiębiorca zmuszony sytuacją gospodarczą może sprzedać towary bez marży handlowej bądź nawet poniżej ceny ich zakupu, czyli bez marży i ponosząc stratę. Jednak mając na uwadze prawo podatkowe, zastosowanie takiej obniżki należy w racjonalny sposób uzasadnić.

 

(…)

 

Podstawą opodatkowania, podatkiem VAT co do zasady jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy. Podstawę opodatkowania obniża się m.in. o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. Mówi o tym art. 29a ust. 1 i ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT:

 

„1. Podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. (…)

 

10. Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 13, obniża się o:

1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen;

 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1–3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się pod warunkiem posiadania przez podatnika, uzyskanego przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługobiorca otrzymał fakturę korygującą, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano”.

 

Jednakże w Pana przypadku nie ma mowy o opustach lub obniżkach cen, jakie zostaną ujawnione na fakturze sprzedaży. Dla Pana byłoby to samobójstwo i wystawienie się na ostrzał fiskusa.

 

(…)

 

Z uwagi na powszechność tego zjawiska, przeceny towarów nawet poniżej ceny zakupu nie powinny być kwestionowane przez organy skarbowe pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających zasadność zastosowania takiej ceny sprzedaży. W Pana przypadku dochodzi jeszcze do tego fakt, że po sprzedaży zlikwiduje Pan swoja działalność.

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2014 r., nr IPTPP2/443-607/14-4/JSz, pisze:

 

„Podatnik ma prawo swobodnie układać swoje interesy tak, aby działalność gospodarcza była dla niego opłacalna pod względem ekonomicznym, w tym stosując znaczne upusty cenowe, jeśli jest to w jego uznaniu zasadne dla osiągnięcia tego celu. Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że stosowanie znacznych rabatów jest niedopuszczalne w zakresie, w jakim ma ono służyć tzw. obejściu przepisów prawa i uniknięciu opodatkowania danej czynności. Tak więc każdy zastosowany upust winien być uzasadniony ekonomicznie i prowadzić w końcowym efekcie do osiągnięcia celu jaki został wytyczony dla działalności gospodarczej, tj. zarobku”.

 

Podobnie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 8 grudnia 2015 r., nr ILPP1/4512-1-688/15-4/MK:

 

„Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie ograniczają podatnika w swobodzie ustalania ceny, czyli możliwa jest sprzedaż po cenie niższej niż rzeczywista wartość tych towarów i usług. Taka sytuacja nie różni się niczym od normalnej sprzedaży towaru z zyskiem. Podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży i nie ma znaczenia, że podatnik w danej chwili sprzedaje ten towar bądź usługę za cenę znacznie niższą”.

 

(…)

 

W podsumowaniu można uznać, że może Pan wyprzedać pozostałe towary poniżej ceny ich zakupu a nawet „za przysłowiową złotówkę”, ale by nie ponieść ujemnych konsekwencji podatkowych, taka wyprzedaż powinna być odpowiednio uzasadniona.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl