Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamknięcie działalności gospodarczej z powodu niskich przychodów

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 25.11.2018

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, ale z powodu niskich przychodów poważnie myślę nad jej zamknięciem. Nie mam zainstalowanej kasy fiskalnej, jestem biernym vatowcem, opłacam tylko składkę zdrowotną, gdyż jestem zatrudniona na cały etat w innej firmie na umowę o pracę oraz nie zatrudniam żadnych pracowników. Korzystam z pomocy biura rachunkowego, jestem rozliczana na zasadach ogólnych (KPiR). Na początku działalności przygotowałam spis z natury zerowy, gdyż wykonuję usługę wypożyczenia (nie sprzedaję żadnych towarów), wszystkie ubranka po wypożyczeniu do mnie wracają i ponownie są wypożyczane przez inne klientki. Działalność prowadzę w mieszkaniu prywatnym, nie mam żadnych środków trwałych. W związku z powyższym mam pytanie: co z formalnego punktu widzenia, poza wyrejestrowaniem DG z CEIDG, muszę zrobić, aby zlikwidować DG? Czy muszę przygotować remanent likwidacyjny, skoro spis jest zerowy? Czy mogę zostawić sobie wszystkie ubranka, które wypożyczałam? Byłabym wdzięczna o rozpisanie wszystkich czynności krok po kroku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podatnicy na dzień likwidacji działalności gospodarczej są zobowiązani do sporządzenia spisu z natury. Spis ten obejmuje wartość towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków. Zgodnie z § 28 rozporządzenia o zamiarze sporządzenia spisu z natury w związku z likwidacją działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.

 

Co istotne, w spisie z natury nie ujmuje się ani wyposażenia, ani środków trwałych. Zakładam, że stroje, które są wypożyczane, stanowią Pani wyposażenie, w związku z czym nie ma potrzeby ujmowania ich w spisie z natury. Trzeba jednak pamiętać, że nawet zerowy spis należy sporządzić i dopełnić obowiązku powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o jego planowanym sporządzeniu.

 

Natomiast kolejnym obowiązkiem jest sporządzenie wykazu składników majątku pozostałych na dzień likwidacji. Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy PIT osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą w przypadku likwidacji tej działalności ma obowiązek sporządzić wykaz składników majątku na dzień tej likwidacji.

 

Wykaz ten powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych. W tym wykazie powinna już Pani ująć stroje odzieżowe będące wyposażeniem w firmie.

 

Należy mieć na uwadze, że wykaz ten nie wpływa na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej. Również wykorzystywanie składników majątku objętych wykazem na potrzeby osobiste jest obojętne podatkowo. Zgodnie bowiem z art. 14 ust. 2 pkt 17 lit a) oraz art. 14 ust. 3 pkt 12 lit. a) ustawy PIT składniki majątku pozostałe po likwidacji działalności gospodarczej nie powodują konieczności zapłaty podatku. Oznacza to, że sama likwidacja działalności jest neutralna na gruncie podatku PIT. Dopiero w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku w ciągu 6 lat od dnia likwidacji powstanie konieczność wykazania przychodu podatkowego. Jeżeli jednak przekaże Pani składniki majątku nieodpłatnie swojemu mężowi, to podatek nie wystąpi, ponieważ będzie to zbycie nieodpłatne (a jedynie odpłatne zbycie podlega opodatkowaniu). Jak wiadomo, darowizny pomiędzy członkami najbliższej rodziny są zwolnione od podatku. Wystarczy, że mąż jako obdarowany złoży w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wyposażenia druk SD-Z2 do urzędu skarbowego i taka darowizna jest całkowicie zwolniona od podatku (część urzędów uznaje nawet, że nie ma potrzeby składania takiego zgłoszenia ponieważ jest to wciąż przesunięcie składników w ramach wspólności majątkowej małżeńskiej).

 

Na dzień dzisiejszy podatnik likwidujący działalność gospodarczą nie ma już obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego. Wystarczy, że zgłosi zaprzestanie działalności w urzędzie gminy – urząd gminy powiadomi o tym fakcie urząd skarbowy.

 

Czynni podatnicy VAT mają również określone obowiązki w zakresie sporządzenia remanentu likwidacyjnego, jednak wskazała Pani, iż nie jest aktywnym podatnikiem VAT, w związku z czym regulacje z art. 14 ustawy VAT nie obejmują Pani.

 

Jeżeli natomiast chodzi o działalność nierejestrową, to zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - IX =

»Podobne materiały

Wypożyczalnia filmów – co jest dowodem nabycia licencji na film?

Co jest wiarygodnym, wystarczającym dowodem posiadania licencji do wypożyczania filmu: hologram, napis „Film z licencją do wypożyczania” na okładce, faktura zakupu? Czy filmy z licencją do wypożyczania nabyte nie od dystrybutora, ale z „drugiej ręki” (np. z likwidowanej wypoż

 

Śmierć przedsiębiorcy i dalsza działalność firmy

Czy po śmierci przedsiębiorcy możliwa jest dalsza działalność firmy? Właścicielka zakładu jest bardzo chora i wkrótce umrze. Firmę chciałby przejąć jej mąż. Co powinien zrobić? Firma zajmuje się produkcją wędlin, zatrudnia pracowników; sprzedaż jest prowadzona za pomocą kasy fiskalnej; pomieszc

 

Zakład szklarski - jaką stawkę płacić - czy za usługi, czy za produkcję?

Prowadzę zakład szklarski (wykonuję lustra, witraże, szyby). Rozliczam się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Czy powinienem płacić stawkę jak za usługi, czy jak za produkcję?

 

Sprzedaż używanego sprzętu w ramach własnej działalności

Chciałbym otworzyć działalność gospodarczą i sprzedawać używany sprzęt komputerowy, który mam zamiar kupować np. w komisach, na giełdach i przez internet. Jak mogę zalegalizować taką działalność i w jaki sposób powinienem potwierdzać legalność źródła (jeśli kupię sprzęt od osób prywatnych, nie dosta

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »